Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

20.11.2020 - Aktuální informace, školní spoje

Od pondělí 30. 11. 2020 přechází všechny třídy prvního stupně a devátá třída na povinnou prezenční výuku. Žáci 6. – 8. ročníku budou v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu. Od 30. 11. zahájí prezenční výuku ve škole třídy 7.A a 7.B. Po týdnu je vystřídají 6. a 8. třída. Třídy, které v daném týdnu nebudou mít prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem. Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu). Další informace k výuce pošleme rodičům příští týden v informačním systému. Informaci k obnovení školních spojů nejdete ZDE .

                    Zobrazit celý text

 

Virtuální prohlídka

Historie školy

První škola ve Valašské Bystřici, tehdy ve Velké Bystřici, byla postavena v roce 1779 u kostela. V roce 1837 budova školy vyhořela a teprve v roce 1861 byla opět postavena – tentokrát již jako zděná. Byla to jednotřídka pro 80 žáků. Po novém školním zákonu z roku 1869, který zavedl povinnou školní docházku a zvedl tak počet dětí školou povinných na 400, se situace řešila výstavbou další školy na Pasekách, která byla dokončena v roce 1880. Byla to rovněž jednotřídka pro 80 dětí. V roce 1894 bylo započato s přestavbou této školy na dvoutřídku, která byla ještě v tomtéž roce dostavěna. Pro neustálý vzestup počtu žáků bylo ve školním roce 1914/1915 započato s výstavbou nové školy – rovněž na Pasekách. Ta byla postavena během první světové války a otevřena v poválečném roce 1919/1920.

Rovněž historie školy „u kostela“ měla obdobný charakter. V roce 1888 byla rozšířena na dvojtřídku a v roce 1928/1929 se započalo s přípravou na stavbu nynější školy. Situaci zkomplikovala celosvětová krize, takže vlastní základní kámen byl položen až v roce 1931 a po nezměrných finančních problémech byla stavba dokončena 28. října 1934, kdy se konalo i slavnostní otevření. V dalších letech byla škola v několika etapách přestavována a modernizována. V roce 1937 přibyla tělocvična, rok 1975 znamenal přechod od lokálního vytápění k ústřednímu – vybudována byla kotelna. Zájmová činnost byla obohacena vybudováním turistické ubytovny Mraveniště (1978), s čímž souviselo i stěhování školního pozemku a jeho modernizace (výstavba ovocného sadu, učebny Pp, skleníku a krytých ploch - skleník, pařeniště). Nevyhovující zázemí školy (jídelna, školní kuchyň, nedostatek tříd a odborných učeben) bylo řešeno výstavbou nového pavilonu, který byl dokončen v roce 1987. V roce 1992 pak byla přestavěna tělocvična tak, že nová má 3x větší plochu (500m2), umělý povrch, nové šatny, sprchy a posilovnu.

V letech 2003 a 2004 byla provedena generální oprava celého komplexu budov v hodnotě téměř 33 milionů korun. Mimo výměny střechy, oken, zateplení budovy, rekonstrukce ŠD, WC, šaten a dalších oprav, přibyl na škole ateliér, keramická dílna a kabinet Vv, které vznikly v půdní vestavbě a nové tartanové hřiště ve dvoře školy. Slavnostní otevření proběhlo 28.10.2004 a byl to hodnotný dárek k 70. výročí založení školy.

V následných letech došlo k dokončení sportovního areálu (běžecké dráhy, doskočiště) a k odkoupení pozemků mezi základní školou a školním pozemkem. Tento areál plánujeme využít pro vybudování učebny v přírodě, cyklistického areálu pro horská kola nebo bazénu pro výuku plavání.

V létech 2009 až 2012 škola získala dva granty EU v hodnotě téměř 5 mil. Kč. Tyto peníze byly využity mimo inovace a individualizace výuky i k modernizaci vybavení školy (zasíťovaní celé školy, počítače, dataprojektory, interaktivní tabule, nákup notebooků, zřízení Studijního a informačního centra, nákup fotoaparátů, videokamer, atd.).  V roce 2012 bylo po zakončení grantu EU zařazeno Studijní informační centrum do sítě škol jako Školní klub.