Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

20.11.2020 - Aktuální informace, školní spoje

Od pondělí 30. 11. 2020 přechází všechny třídy prvního stupně a devátá třída na povinnou prezenční výuku. Žáci 6. – 8. ročníku budou v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu. Od 30. 11. zahájí prezenční výuku ve škole třídy 7.A a 7.B. Po týdnu je vystřídají 6. a 8. třída. Třídy, které v daném týdnu nebudou mít prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem. Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu). Další informace k výuce pošleme rodičům příští týden v informačním systému. Informaci k obnovení školních spojů nejdete ZDE .

                    Zobrazit celý text

 

Virtuální prohlídka

Charakteristika školy

Úplnost a velikost školy

Jsme úplnou školou s 1. – 9. postupným ročníkem, jedinou v obci Valašská Bystřice. Část žáků zde dojíždí ze spádových obcí Bystřička, Malá Bystřice, Velká Lhota a Vidče. Škola v roce 2012/2013 vzdělávala 198 žáků, průměrná naplněnost tříd byla na 1. stupni – 24 a na 2. stupni – 19 žáků na třídu. Kapacita školy je 350 žáků, školní družiny 35 a školní jídelny 400 žáků.Vybavení školy

Školní budova je 79 let stará, postupnou dostavbou a opravami se dostala do velmi dobrého stavu.

Školu tvoří jediná budova, která je členěna na hlavní objekt (1934), mimoškolní pavilon (1986) a tělocvičnu (1992). Škola disponuje třinácti plnohodnotnými učebnami. Řada z nich je odborně zaměřená, např. učebny pro výuku fyziky a chemie, cizích jazyků, přírodopisu, zeměpisu, hudební a literární výchovy, počítačová učebna, školní dílna, cvičná kuchyně, výtvarný ateliér s keramickou dílnou, Studijní a informační centrum, tělocvična s posilovnou, venkovní tartanové hřiště s běžeckou dráhou a doskočištěm, školní družina, školní zahrada o rozloze 0,4 ha. V roce 2012 bylo po zakončení grantu EU zařazeno Studijní informační centrum do sítě škol jako Školní klub.

Pro zájmovou činnost slouží i včelín s klubovnou.

Celá škola je zasíťována a vybavena asi padesáti počítači a notebooky, dataprojektory, dvěma interaktivními tabulemi, k výuce slouží i digitální fotoaparáty a videokamery.Charakteristika žáků

Převážná část žáků jsou děti z Valašské Bystřice. Zhruba jednu šestinu tvoří žáci dojíždějící z okolních obcí, kde původně byly malotřídky.  V minulých letech jsme vzdělávali i děti cizích státních příslušníků (Německo, Belgie), v současné době již tomu tak není. Rovněž žáci etnických menšin k nám nedocházejí. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se SPUCH, ale i dětí se zdravotním postižením. Dlouhá léta totiž byly součástí školy i zvláštní třídy, následně byla v obci zřízena i samostatná ZvŠ. Po jejím zrušení byla snaha integrovat tyto žáky mezi běžnou populaci a tento trend přetrvává dosud. Několik let byli dokonce tito žáci vzděláváni v rámci projektu „Oddělená výuka Jč“. Tento přínosný projekt však ČŠI zrušila jako neekonomický. V současné době máme integrovány 4 žáky s LMP, kterým se věnuje speciální pedagog a asistent pedagoga a kteří jsou vyučování podle zvláštních rozvrhů a přílohy RVP pro LMP.

Velkou devizou jsou poměrně velké aktivity žáků v kultuře (hra na hudební nástroj, dětské divadlo, hudební soubory Valášek a jiné) i jejich zaměření na sport (kroužky pod TJ Sokol Valašská Bystřice a ZŚ).

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

V minulých letech realizovala naše škola tříletý projekt Sokrates (spolupráce se školami v Belgii, Norsku, Finsku, Welsu a Skotsku), dlouholetou tradiční spolupráci jsme měli navázanou se slovenskými družebními školami v Pruském a Červeném Kameni.

V letech 2009 – 2013 jsme získali granty EU a realizovali dva projekty v celkové výši 4 600 000 Kč. Několik dalších drobnějších grantů na projekty podporujících výuku jsme získali od Nadace DKS.

V pravidelných intervalech pořádáme jazykově – vzdělávací pobyty v Anglii.

Při škole pracuje rovněž AŠSK (Asociace školních sportovních klubů), jejíž členy je asi 70 žáků a tři učitelé.

Významnou podporou výchovně vzdělávací práce školy je spolupráce s místní pobočkou ZUŠ, kterou navštěvuje v průměru 80 žáků ročně.

ŠVP

Celý dokument ŠVP je k dispozici v ředitelně školy.

Výtažek z našeho ŠVP

Chceme: