Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

16.1.2022 - Změny od 17. ledna

Od 17. ledna dochází ke změnám v nařizování karantény a izolace, potřebné informace najdete ZDE . Od pondělí se žáci testují jen jednou týdně (v pondělí) a karanténa platí i pro plně očkované nebo v ochranné lhůtě po covidu. Aktuality MŠMT ke COVID-19 nejdete na tomto webu.

                    Zobrazit celý text


 

V tomto školním roce spolupracujeme v hodinách angličtiny s firmou:

 

Virtuální prohlídka

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

Zápis do 1. třídy na ZŠ Valašská Bystřice bude probíhat v souladu s těmito mimořádnými opatřeními, která nařizují organizovat zápis v distanční podobě.

Přijati budou všichni žáci, kteří splní zákonné podmínky pro vstup do 1. třídy (vyplněné a včas odevzdané formuláře) a podle počtu přijatých žáků škola otevře jednu nebo dvě první třídy.

1. Potřebné formuláře (žádost o přijetí k povinné školní docházce, žádost o odklad povinné školní docházky, zápisní list) jsou k dispozici ke stažení níže. Nemáte-li možnost tisku těchto formulářů, napište nám na email lucie.baslova@zsvb.cz nebo zavolejte na číslo 775 706 202 nebo 571 751 881, formuláře Vám zašleme poštou.

2. Kompletně vyplněné žádosti (v případě podávání žádosti o odklad školní docházky i s povinnými přílohami – souhlasné stanovisko školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa) mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

3. Žádosti je možno podávat v termínu od 10. dubna do 30. dubna 2021.

4. K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení  (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena.  ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky žádosti o odklad povinné  školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení  o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitelka školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná  doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví  v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. 

5. Protože v seznamu žáků přijatých k povinné školní docházce nemohou být uvedena skutečná jména Vašich dětí, bude Vám po podání žádosti na Vaši emailovou adresu odesláno registrační číslo (uvedete v zápisním listu). Do 14. května 2021 bude zveřejněn seznam přijatých i nepřijatých dětí podle registračních čísel na webových stránkách školy a vyvěšen na úřední desce u vchodu do školy.

6. Budete-li mít jakékoliv dotazy, napište email na adresu petr.richter@zsvb.cz nebo volejte 776 165 012.

Formuláře ke stažení:

Žádost o přihlášení k zápisu k povinné školní docházce

Žádost o odklad povinné školní docházky

Zápisní list

Co by Vaše dítě mělo zvládat před zápisem? Projděte si Desatero pro rodiče.