Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

8.2.2021 - Rodičovské schůzky

V týdnu od 15. do 19. února 2021 se budou konat online rodičovské schůzky formou individuálních konzultací. Třídní učitelé pošlou rodičům odkaz na formulář, ve kterém si můžete zarezervovat termín. Pokud byste chtěli konzultaci s vyučujícím některého předmětu (platí pro 4. - 9. ročník), napište tomuto vyučujícímu zprávu v IS, domluvíte si termín.

                    Zobrazit celý text

 

Virtuální prohlídka

Zápis do první třídy

Školní rok 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápis do 1. třídy v ZŠ Valašská Bystřice bude probíhat v souladu s tímto mimořádným opatřením, které nařizuje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole a upřednostňuje podání přihlášky bez přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

1. Potřebné formuláře (žádost o přijetí k zápisu k povinné školní docházce, žádost o odklad povinné školní docházky, zápisní list) najdete ke stažení níže.

2. Kompletně vyplněnou žádost (o přijetí nebo o odklad) a zápisní list (v případě podávání žádosti o odklad školní docházky i s povinnými přílohami – souhlasné stanovisko školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa) můžete odeslat na adresu školy (ZŠ Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 360, 756 27), zaslat datovou schránkou nebo vhodit do schránky na dopisy u hlavního vchodu do budovy školy od 2. do 17. dubna 2020.

3. Pokud se Vám nepodařilo zajistit v případě podávání žádosti o odklad školní docházky stanovisko školského poradenského zařízení (nejčastěji Pedagogicko-psychologická poradna Valašské Meziříčí), odešlete pouze vyplněnou žádost o odklad a zápisní list. Potřebný doklad si vyřídíte po znovuotevření poradenského zařízení a doručíte co nejdříve do školy. Kontakty na PPP : Vodní 782, Valašské Meziříčí, tel.: 571 621 643.

4. Zápis proběhne 20. dubna 2020 bez přítomnosti rodičů a dětí.

5. Protože v seznamu žáků přijatých k povinné školní docházce nemohou být uvedena skutečná jména Vašich dětí, bude Vám po podání žádosti na Vaši emailovou adresu (uvedete v zápisním listu) odesláno registrační číslo spolu s potvrzením přijetí dokumentů k zápisu nebo odkladu. Do 30. dubna 2020 bude zveřejněn seznam přijatých i nepřijatých dětí podle registračních čísel na webových stránkách školy a vyvěšen bude také na úřední desce školy.

6. Budete-li mít jakékoliv dotazy, napište email na adresu petr.richter@zsvb.cz nebo zavolejte na číslo 776 165 012.

Formuláře ke stažení:

Žádost o přihlášení k zápisu k povinné školní docházce

Žádost o odklad povinné školní docházky

Zápisní list

Nemáte-li možnost tisku těchto formulářů, napište nám na email dana.drdova@zsvb.cz nebo zavolejte na číslo 728 115 299 nebo 571 751 881, formuláře Vám zašleme poštou.