Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

20.11.2020 - Aktuální informace, školní spoje

Od pondělí 30. 11. 2020 přechází všechny třídy prvního stupně a devátá třída na povinnou prezenční výuku. Žáci 6. – 8. ročníku budou v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu. Od 30. 11. zahájí prezenční výuku ve škole třídy 7.A a 7.B. Po týdnu je vystřídají 6. a 8. třída. Třídy, které v daném týdnu nebudou mít prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem. Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu). Další informace k výuce pošleme rodičům příští týden v informačním systému. Informaci k obnovení školních spojů nejdete ZDE .

                    Zobrazit celý text

 

Virtuální prohlídka

Školní klub a knihovna

  

Vnitřní řád ŠK najdete ZDE.

Školní klub je otevřen denně v době od 9:10 hod (knihovna + výuka) do 15:10 hod.

 

1. Zřizování a organizace

 1. Školní klub (dále jen ŠK) je součástí základní školy.
 2. Počet vychovatelů se stanoví podle počtu oddělení s přihlédnutím k délce provozu a k organizaci práce. Úvazek 1,0 předpokládá 28-30 hodin přímé práce se žáky.

2. Přijímání a docházka žáků


3. Výchovně vzdělávací práce ŠK

 1. Školní klub poskytuje dětem dostatek volného času, kterého využívají ke spontánní činnosti podle vlastního rozhodnutí a práce ve skupinách. ŠK disponuje společenskými hrami, žáci zde mají výběr časopisů a knih. ŠK dle možností využívá tělocvičnu, školní hřiště. Společenské a vědomostní hry, četbu knih a časopisů, skládání puzzlí, poslech hudby, relaxace, luštění křížovek, promítání na plátno.
 2. Vychovatelka věnuje pozornost utváření pozornosti, utváření pracovních návyků, návyků společenského chování a udržování čistoty, hygieny a udržování pořádku v místnosti a jejím okolí.

4.  Druhy a charakteristika činnosti v ŠK

 1. Činnosti odpočinkové a relaxační slouží k zabezpečování potřebného klidu žáků mezi vyučovacími hodinami a jejich odreagování.
 2. Činnosti zájmové tvoří hlavní náplň volného času dětí. V této činnosti přispíváme k Odhalení skrytých dispozic, rozvíjíme talent a schopnosti, ale i negativních jevů mezi žáky.

5. Činnosti vychovatele

 1. Vychovatelka ŠK je v úzkém kontaktu s rodiči a ředitelem školy, třídními učiteli.
 2. Vychovatelka odpovídá za bezpečnost dětí pobývajících v ŠK.
 3. Vychovatelka odpovídá řediteli školy za úroveň výchovně vzdělávací práce.
 4. Vychovatelka vede přehled výchovně vzdělávací práce. Eviduje docházku.
 5. Pomáhá s reedukační péčí u integrovaných žáků.
 6. Úzce spolupracuje s externími vedoucími zájmové činnosti.

6. Povinná dokumentace

 1. Zápisní lístky, podepsané rodičem
 2. Přehled výchovně vzdělávací práce včetně docházky

7. Činnosti školního klubu

 1. Pravidelné - pobyty venku (v tělocvičně, odpočinkové činnosti, relaxační činnost, skupinové práce, zájmové útvary, výukové programy na PC.
 2. Příležitostné akce - besedy, rozhovory o chování, sportovní soutěže, akce spojené s ročním obdobím.
 3. Spontánní aktivity - po organizovaných činnostech při pobytu venku (tělocvičně) následuje možnost spontánních her a činností, didaktické a smyslové hry, hádanky, křížovky.
 4. Odpočinkové - klidové činnosti, promítání filmů, společenské hry, aktivní odpočinek, kresba, omalovánky, konstruktivní hry.  
 5. Příprava na vyučování- vypracování domácích úkolů.

8. Náplň práce školního klubu

Hlavní náplní je vést děti k poznávání sama sebe, naučit se umění komunikace s druhými, vést děti ke správným mezilidským vztahům, ke zdravému životnímu stylu, navázat spolupráci s rodiči.

9. Týdenní plán ŠK se mění podle možností a organizace školního roku - pohybové hry (tělocvična, školní hřiště), výtvarné činnosti, skládání z papíru aj., sledování pohádek, filmů, poslech hudby, tajemství deskových her, soutěže, hry, výukové programy na PC...


10. Zaměstnanci, kontakt

Vedoucí školního klubu: Martina Machýčková
Email: martina.machyckova@zsvb.cz
Tel.: 571751885