Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

16.1.2022 - Změny od 17. ledna

Od 17. ledna dochází ke změnám v nařizování karantény a izolace, potřebné informace najdete ZDE . Od pondělí se žáci testují jen jednou týdně (v pondělí) a karanténa platí i pro plně očkované nebo v ochranné lhůtě po covidu. Aktuality MŠMT ke COVID-19 nejdete na tomto webu.

                    Zobrazit celý text


 

V tomto školním roce spolupracujeme v hodinách angličtiny s firmou:

 

Virtuální prohlídka

Školní klub a knihovna

  

Vnitřní řád ŠK najdete ZDE.

Školní klub je otevřen denně v době od 9:10 hod (knihovna + výuka) do 15:10 hod.

 

1.  Zaměstnanci, kontakt

Vedoucí školního klubu: Martina Machýčková
Email: martina.machyckova@zsvb.cz
Tel.: 571 751 885
 

2. Zřizování a organizace

 1. Školní klub (dále jen ŠK) je součástí základní školy.
 2. Počet vychovatelů se stanoví podle počtu oddělení s přihlédnutím k délce provozu a k organizaci práce. Úvazek 1,0 předpokládá 28-30 hodin přímé práce se žáky.

3. Přijímání a docházka žáků - na základě přihlášky, při překročení kapacity 56 žáků mají přednost žáci 3. - 4. třídy.


4. Výchovně vzdělávací práce ŠK

 1. Školní klub poskytuje dětem dostatek volného času, kterého využívají ke spontánní činnosti podle vlastního rozhodnutí a práce ve skupinách. ŠK disponuje společenskými hrami, žáci zde mají výběr časopisů a knih. ŠK dle možností využívá tělocvičnu, školní hřiště. Společenské a vědomostní hry, četbu knih a časopisů, skládání puzzlí, poslech hudby, relaxace, luštění křížovek, promítání na plátno.
 2. Vychovatelka věnuje pozornost utváření pozornosti, utváření pracovních návyků, návyků společenského chování a udržování čistoty, hygieny a udržování pořádku v místnosti a jejím okolí.

5.  Druhy a charakteristika činnosti v ŠK

 1. Činnosti odpočinkové a relaxační slouží k zabezpečování potřebného klidu žáků mezi vyučovacími hodinami a jejich odreagování.
 2. Činnosti zájmové tvoří hlavní náplň volného času dětí. V této činnosti přispíváme k Odhalení skrytých dispozic, rozvíjíme talent a schopnosti, ale i negativních jevů mezi žáky.

6. Činnosti vychovatele

 1. Vychovatelka ŠK je v úzkém kontaktu s rodiči a ředitelem školy, třídními učiteli.
 2. Vychovatelka odpovídá za bezpečnost dětí pobývajících v ŠK.
 3. Vychovatelka odpovídá řediteli školy za úroveň výchovně vzdělávací práce.
 4. Vychovatelka vede přehled výchovně vzdělávací práce. Eviduje docházku.
 5. Pomáhá s reedukační péčí u integrovaných žáků.
 6. Úzce spolupracuje s externími vedoucími zájmové činnosti.

7. Povinná dokumentace

 1. Zápisní lístky, podepsané rodičem
 2. Přehled výchovně vzdělávací práce včetně docházky

8. Činnosti školního klubu

 1. Pravidelné - pobyty venku (v tělocvičně, odpočinkové činnosti, relaxační činnost, skupinové práce, zájmové útvary, výukové programy na PC.
 2. Příležitostné akce - besedy, rozhovory o chování, sportovní soutěže, akce spojené s ročním obdobím.
 3. Spontánní aktivity - po organizovaných činnostech při pobytu venku (tělocvičně) následuje možnost spontánních her a činností, didaktické a smyslové hry, hádanky, křížovky.
 4. Odpočinkové - klidové činnosti, promítání filmů, společenské hry, aktivní odpočinek, kresba, omalovánky, konstruktivní hry.  
 5. Příprava na vyučování- vypracování domácích úkolů.

9. Náplň práce školního klubu

Hlavní náplní je vést děti k poznávání sama sebe, naučit se umění komunikace s druhými, vést děti ke správným mezilidským vztahům, ke zdravému životnímu stylu, navázat spolupráci s rodiči.

10. Týdenní plán ŠK se mění podle možností a organizace školního roku - pohybové hry (tělocvična, školní hřiště), výtvarné činnosti, skládání z papíru aj., sledování pohádek, filmů, poslech hudby, tajemství deskových her, soutěže, hry, výukové programy na PC...