Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

16.1.2022 - Změny od 17. ledna

Od 17. ledna dochází ke změnám v nařizování karantény a izolace, potřebné informace najdete ZDE . Od pondělí se žáci testují jen jednou týdně (v pondělí) a karanténa platí i pro plně očkované nebo v ochranné lhůtě po covidu. Aktuality MŠMT ke COVID-19 nejdete na tomto webu.

                    Zobrazit celý text


 

V tomto školním roce spolupracujeme v hodinách angličtiny s firmou:

 

Virtuální prohlídka

Školní jídelna

Ke stravování ve školní jídelně se žáci přihlašují jen při nástupu do 1. třídy, další školní roky je žák vždy od září do června automaticky ke stravování přihlášen. Strávníci po zaplacení zálohy 100,- Kč obdrží čip, který slouží k objednávání, odhlašování a potvrzení odebrání jídla. Pokud strávník čip zapomene, vyzvedne si u vedoucí ŠJ náhradní stravenku. Čip si strávníci nechávají po celou dobu, po kterou jsou zapsáni ke stravování ve školní jídelně (i přes prázdniny). Při ztrátě čipu bude třeba zaplatit novou zálohu a strávník dostane čip nový. Po odhlášení ze stravování bude za funkční, nepoškozený a čistý čip vrácena záloha. K výběru jídla slouží terminál umístěný u zadních dveří ve školní jídelně. Pokud si strávník jídlo sám nevybere, automaticky mu bude navoleno jídlo číslo jedna. Tento terminál také slouží k odhlášení obědu. Pokud se bude chtít žák stravovat jen některé dny v týdnu, domluví se s vedoucí školní jídelny ing. Janou Růčkovou.

Pravidla školní jídelny

Odhlašování jídla

se provádí den předem do 12 30 hodin. K odhláškám slouží terminál v jídelně, dále se můžete odhlásit osobně u vedoucí šk. jídelny, písemně vzkazem do schránky vedle dveří kanceláře ŠJ (musí být uvedeno jméno a den, ze kterého se osoba ze stravování odhlašuje) nebo telefonicky na čísle 571 751 898 nebo 727 821 720.

Stravné

se platí zálohově vždy do 15.dne v měsíci, a to buď složenkou nebo převodem z účtu. Podle vyhlášky č.107/2005 Sb., příloha č.2 jsou strávníci do věkových skupin zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují stanoveného věku. Cena stravného pro žáky ZŠ a MŠ zahrnuje jen náklady na potraviny. Režijní náklady (tj. elektřinu, vodu, topení, vybavení kuchyně) hradí škola ze svého rozpočtu, tedy z peněz od obecního úřadu.

Žák má nárok

na školní stravování pouze v době své přítomnosti ve škole. Konzumace jídla probíhá ve školní jídelně. Pokud žák není přítomen ve škole, je třeba ho ze stravování odhlásit. Vyhláška umožňuje odebrat jídlo pouze 1. den neplánované nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci (oběd je účtován za zvýhodněnou cenu). Pokud nebude dítě v případě nemoci odhlášeno, bude cena oběda započtena v plné výši tj. včetně režií, a to i v případě, že oběd nebude odebrán.

 

Stravné od 1. 4. 2019:

STRÁVNÍCI

CENA OBĚDA

Žáci ZŠ 7 - 10 let 26 Kč
Žáci ZŠ 11 - 14 let 27 Kč
Žáci ZŠ 15 a více let 28 Kč
Žáci ZŠ - svačina 14 Kč
Děti MŠ 3 - 6 let 36 Kč, 30 Kč (bez svačinky)
Důchodci 53 Kč
Ostatní cizí strávníci 54 Kč

 

Výdej jídla:

Svačina pro žáky ZŠ   910 -  9 30
Oběd pro cizí strávníky 1045 - 1105
Obědy pro žáky ZŠ 1105 - 1300

 

Ovoce do škol

Od roku 2010 je naše škola zapojena do projektu na podporu konzumace čerstvého ovoce a zeleniny dětmi "Ovoce do škol", který byl ve šk. roce 2017/2018 rozšířen o projekt "Mléko do škol".  Všechny děti od 1. do 9. ročníku dostávají přibližně jednou za 14 dní (pokud nejsou právě prázdniny nebo jiné volno) zdarma ovoce, zeleninu nebo ovocné šťávy, čerstvé mléko nebo neochucené mléčné výrobky. Distribuci provádí vybraný dodavatel, který dostane na tuto činnost dotaci z EU (73%) a státního rozpočtu (27%). V našem případě je to firma Ovocentrum z Valašského Meziříčí, se kterou máme již léta bezproblémovou spolupráci.

Cílem projektů Ovoce a mléko do škol je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti "epidemii" dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

Kromě toho, že děti dostávají do třídy dotované čerstvé ovoce a zeleninu, probíhají i různé podpůrné akce:

Budeme moc rádi, když se k tomuto projektu připojí i rodiče dětí tím, že v nich budou podporovat zdravé stravovací návyky a nabízet ovoce, zeleninu a mléko i při jídle doma.