Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

20.9.2020 - Pobyt v přírodě

Ve středu 23. září 2020 se uskuteční podzimní pobyt v přírodě. Pokyny pro jednotlivé třídy najdete ZDE . Všechny třídy pojedou autobusem, nezapomeňte tedy na roušky.

                    Zobrazit celý text

 

Virtuální prohlídka

Novinky

 

7. 9. 2020 Vstup do školy

Vzhledem k preventivním hygienickým opatřením prosíme rodiče žáků z obou oddělení školní družiny a školního klubu, aby si po zazvonění počkali na své děti u dveří. Do školního klubu můžete zavolat na mobil (733 387 529) nebo přes některou družinu (paní vychovatelky ŠD předají Váš požadavek o vyzvednutí do ŠK).

Ostatní rodiče prosíme, aby do školy vstupovali jen v naléhavých případech. Běžné záležitosti řešte přednostně emailem nebo telefonicky. Všechny kontakty najdete na školních webových stránkách.

Děkujeme.

 

3. 9. 2020 Plavání, Troják, informační systém

V pátek 4. 9. 2020 zahajují 2., 3. a 4. třída plavecký výcvik. Prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti žáka a základní pokyny najdete ZDE.

Malý Troják

Malý Troják (malý valach) pro žáky 6. - 9. třídy bude v tomto šk. roce probíhat každý čtvrtek od 15 do 17 hodin v sále Společenského domu U Pernických. Vítáni jsou i noví zájemci. První zkouška proběhne 10. 9. 2020.

Kontakt na vedoucí:  Tereza Vlčková, krenkova.tereza@email.cz, tel.:733 153 462

Informační systém

V letošním školním roce začneme v 5. – 9. ročníku používat elektronickou žákovskou knížku, kterou najdete v informačním systému školy (IS). Známky začneme zadávat od pondělí 14. 9. 2020. Od stejného termínu budeme také zasílat všechny informace rodičům formou zprávy v IS. Proto prosíme všechny rodiče prvňáčků a rodiče, kteří se nezaregistrovali do systému na jaře v době uzavření školy, aby tak učinili nejpozději do 14. září. Pokud již nenajdete PIN potřebný k registraci, který Vám v březnu zaslali třídní učitelé, požádejte si emailem o PIN svého aktuálního třídního učitele. Postup pro registraci najdete ZDE. Rodiče, kteří již jsou zaregistrovaní, prosíme, aby si zkontrolovali fungující přístup do IS. V případě problémů kontaktujte emailem ředitelku školy (h.korduliakova@zsvb.cz). Můžeme Vám ověřit uživatelské jméno nebo změnit heslo.

Dále prosíme všechny rodiče, aby poslali do 11. 9. emailem třídnímu učiteli pro kontrolu tyto údaje:

Emailové adresy učitelů najdete pod záložkou Kontakty. Děkujeme.

 

29. 8. 2020   Zahájení školního roku s aktovkou

Vážení rodiče a žáci, k zahájení nového školního roku 2020/2021 se sejdeme v úterý 1. září v 7:30 hodin v kmenových třídách (bez roušek). Vzhledem k preventivním hygienickým opatřením zahájíme tento školní rok bez tradičního společného setkání v tělocvičně. Od 7:30 do 8:30 proběhnou úvodní třídnické hodiny a po přestávce se ve všech třídách rozdají učebnice pro nový školní rok. Proto si všichni žáci vezměte s sebou aktovku. V úterý seznámíme žáky s termíny těch školních zájmových kroužků, které nám již budou známy. Předpokládaný konec prvního slavnostního dne je kolem desáté hodiny. K zahájení školního roku srdečně zveme i rodiče prvňáčků. Pokyny třídní učitelky Jany Šulganové, které obdrželi na konci školního roku v Mateřské škole Pramínek, najdete ZDE.

Nový školní rok zahájíme v běžném režimu s dodržením preventivních hygienických pravidel (dezinfekce při vchodu do školy i ve vnitřních prostorách školy, oddělení prvního a druhého stupně při stravování ve školní jídelně, výdej příborů zaměstnancem jídelny, omezené stěhování žáků do tříd, časté a intenzivní větrání, zvýšená dezinfekce při úklidu...) V dalším období se bude činnost školy řídit pokyny MZ, MŠMT a KHS.

 

28. 6. 2020   Poslední školní den

V úterý 30. června v 7:30 hodin si mohou přijít přebrat vysvědčení společně se svojí třídou i žáci, kteří zůstali doma na online výuce. V takovém případě musí přinést Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Formulář najdete ZDE. Třídnická hodina s předáním vysvědčení bude zakončena v 8:15 hodin tak, aby žáci mohli odjet autobusy kolem půl deváté. Z tohoto důvodu školní jídelna pro žáky nevaří obědy a školní družiny již nebudou v provozu.

 

 

21. 6. 2020   Závěr školního roku

Od pondělí 22. června dochází k dalšímu uvolění pravidel pro přítomnost žáků ve škole, díky kterému si mohou přijít přebrat vysvědčení všichni žáci třídy společně, tedy 30. června 2020 od 7:30 hodin. Budeme rádi, když se alespoň v poslední školní den sejdeme všichni společně. Žáci, kteří v úterý nepůjdou do školy, dostanou vysvědčení v pondělí při odevzdávání učebnic, pro které platí původní organizační pokyny zaslané emailem, tedy:

žáci 2. stupně - v pondělí 29. 6. od 12:30 do 14:30, přijdou zadním vchodem do školní jídelny a učebnice půjdou předat svým třídním učitelům, kteří budou v kabinetech.

žáci 1. stupně - v pondělí 29. 6. od 15 do 16 hodin v kmenové třídě (případně v jinou hodinu - podle domluvy s třídní učitelkou)

Od 23. do 26. června budou psát žáci ve škole autotesty z hlavních předmětů k ověření výsledků a efektivity online výuky. Výsledky těchto testů nebudou započítávány do hodnocení za druhé pololetí. Rodiče, kteří máte zájem o zadání těchto testů i pro Vaše děti, které zůstaly doma, napište email třídní učitelce, která Vám testy pošle. 

 

28. 5. 2020   Osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole

Vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace se od 8. června 2020 umožňuje osobní přítomnost žáků všech ročníků 2. stupně základních škol. Všem rodičům těchto žáků jsme poslali zprávu v informačním systému a také do emailů, pokud je máme v evidenci. Zpráva se týká průzkumu zájmu o účast žáků 2. stupně na aktivitách, které budeme volit mj. podle počtu žáků. Předem děkujeme všem rodičům za brzkou odezvu a další spolupráci.

 

26. 5. 2020   Sdělení školní jídelny

Školní jídelna bude od 1. června vařit obědy i pro cizí strávníky (pro děti přihlášené k výuce již od 25. 5.). Jídlo bude vydáváno v jednorázových menuboxech (nenoste si tedy jídlonosiče), proto se cena oběda zvýší na 60 Kč. Za stejných podmínek se mohou k odběru přihlásit i všichni žáci, kteří zůstávají i nadále doma. Zájemci o obědy se mohou přihlásit u vedoucí ŠJ na telefonech 571 751 898 nebo 727 821 720, případně emailem na ruckovaj@seznam.cz. 

 

17. 5. 2020   Výuka 1. stupně

Všem rodičům prvního stupně byla v informačním systému zaslána zpráva ohledně organizace výuky od 25. května 2020. V této zprávě najdete i odkaz na "Čestné prohlášení...", které musíte vyplnit a Vaše dítě nám ho předá v pondělí 25. května 2020 při nástupu do školy. Formulář si můžete také vyzvednout ve vestibulu školy. Děkujeme. Rodiče, kteří jste své děti nepřihlásili, berte tuto zprávu jen jako informační. Výuka Vašich dětí bude pokračovat i nadále v online režimu. Školní jídelna bude od 1. června vařit obědy i pro cizí strávníky (pro děti přihlášené k výuce již od 25. 5.). Jídlo bude vydáváno v jednorázových menuboxech (nenoste si tedy jídlonosiče), proto se cena oběda zvýší na 60 Kč. Za stejných podmínek se mohou k odběru přihlásit i všichni žáci, kteří zůstávají i nadále doma. Zájemci o obědy se mohou přihlásit u vedoucí ŠJ na telefonech 571 751 898 nebo 727 821 720, případně emailem na ruckovaj@seznam.cz.

11. 5. 2020   Výuka 9. třídy

Zítra zahajujeme výuku matematiky a českého jazyka zaměřenou na přípravu k přijímacím zkouškám, o které jsme informovali již minulý týden. Rodičům všech zúčastněných žáků posíláme zprávu v informačním systému ohledně organizace této výuky. Dále je prosíme, aby vyplnili, podepsali a poslali zítra po žácích formulář Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, který najdete ZDE nebo si jej můžete vyzvednout ve vestibulu školy. Děkujeme.

 

4. 5. 2020   Výuka v květnu

Od 25. května 2020 vláda umožnila dobrovolnou osobní přítomnost žáků prvního stupně ve školách a jejich účast na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Od 11. května je umožněna i osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Výuka bude probíhat v souladu s organizačními a hygienickými pravidly, které vydalo MŠMT v dokumentu, který najdete ZDE.
Všem rodičům těchto tříd byla zaslána zpráva v informačním systému, kde mj. prosíme o poslání emailu třídním učitelům s potřebnými informacemi. Předem děkujeme za další spolupráci.

 

27. 4. 2020 Žáci přijatí do 1. třídy

Seznam žáků přijatých do první třídy pro školní rok 2020/2021 najdete ZDE

 

1. 4. 2020 Zápis do 1. třídy

Informace k zápisu do první třídy najdete pod záložkou Informace - Zápis prvňáčků.

 

27. 3. 2020 Informace - pro rodiče prvňáčků, Trojáček a tip na výuku českého jazyka

 1. Paní učitelka Fuchsová prosí rodiče žáků 1. třídy, aby s ní komunikovali emailem (marcela.fuchsova@zsvb.cz), zprávy budou označené jako Domácí výuka.
 2. Vzkaz od paní Kadaňkové: 

  Vážení rodiče, oficiálně ruším všechny zkoušky a vystoupení dětského folklorního souboru Trojáček MŠ i ZŠ. (Společná zkouška v R.p.R., Stavění máje, Den matek, Kácení máje). Je mi to velmi líto, ale situace je bohužel taková, jaká je. Všem vám posílám hodně sil a zdraví. Až se situace uklidní, budu se těšit, že si společně zase zatančíme. 

  S přáním hezkého dne, Hana Kadaňková.

 3. Nakladatelství TOBIÁŠ a společnost FreeTech Services společně  vytvořili výukovou aplikaci Zatracená čeština a nyní ji nabízejí široké veřejnosti ke stažení zdarma na 1 měsíc. Výuková aplikace je ke stažení na https://www.jsemdoma.online/.

 

20. 3. 2020 Informace k úkolům

Žákům, kteří tento týden nestihli vypracovat některé úkoly zadané v IS, jsme na víkend všechny úkoly znovu zpřístupnili a "opozdilci" tak mají možnost úkoly ještě splnit. Všichni rodiče mají novou zprávu v informačním systému.

 

18. 3. 2020 Informace k vyzvednutí sešitů

Prosíme rodiče žáků (nebo starší žáky), kteří si zatím nevyzvedli sešity (viz. předešlé zprávy), aby tak učinili během následujících dnů od 6:30 do 12:30 hodin. Děkujeme.

 

17. 3. 2020 Prosba o vyzvednutí zbývajících sešitů ve středu

Prosíme rodiče žáků (nebo starší žáky), kteří si dnes nestihli vyzvednout sešity (viz. včerejší výzva), aby tak učinili zítra ve středu 18. 3. 2020 od 8 do 13 hodin. Děkujeme

 

14. 3. 2020 Domácí výuka, školní jídelna, prosba o vyzvednutí sešitů

 1. Prosíme rodiče žáků 4., 5., 7., 8. a 9. třídy (případně starší žáky), aby se zastavili do školy pro pracovní sešity, sešity a jiné písemnosti, které jsme nestačili v posledním dnu výuky dětem předat, a to v úterý 17. 3. od 8 do 17 hodin. Vzhledem k zakázanému volnému pohybu lidí využijte cestu do obchodu, do práce nebo z práce. Při zadávání úkolů v době domácí výuky budeme potřebovat, aby děti pracovaly do těchto sešitů. Předem vám všem moc děkujeme.
 2. Po dobu domácí výuky budeme pravidelně sledovat emaily. Pokud byste potřebovali jakoukoliv radu nebo konzultaci, budeme každý den na emailu a telefonu pravidelně v těchto časech: dopoledne v 9 – 10 hodin a odpoledne v 17 – 18 hodin. Pokud byste chtěli telefonickou konzultaci, napište vyučujícímu email a dotyčný učitel vám zavolá. Telefonní kontakty na vás máme.
 3. Od zítřka budeme zadávat práci a úkoly dětem podle rozvrhu hodin. V zadání úkolu bude i termín, do kdy mají žáci úkol odeslat v informačním systému (případně podle potřeby i jinak, starší žáci např. emailem nebo fotografii mobilem). Po přihlášení do systému uvidí žáci na úvodní obrazovce pod rozvrhem hodin okno nazvané Domácí úkoly k odevzdání. Kliknou na DÚ, ten se jim otevře a v horním oranžovém poli najdou pokyny, jak postupovat.
 4. Informační zprávy najdou žáci opět pod rozvrhem hodin v okně Nepřečtené přijaté zprávy.
 5. Vzhledem k zakázanému volnému pohybu lidí a aktuálnímu malému počtu zájemců rušíme nabídku obědů pro cizí strávníky.

Prosíme všechny rodiče, aby dohlédli na pravidelné vypracování úkolů svých dětí. Sledujte denně informační systém a webové stránky školy. Starší žáci by měli zvládat plnit úkoly samostatně a budou-li mít nějaké problémy, mají možnost komunikovat se svými vyučujícími prostřednictvím zpáv v systému nebo emailem. Všem žákům a rodičům přejeme pevné zdraví a rodičům děkujeme za spolupráci.

 

14. 3. 2020 Školní jídelna může vařit pro cizí strávníky

Podle informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Usnesení vlády ČR č. 211 ze dne 14. března 2020 umožňuje prodej jídla s výdejovým okénkem bez vstupu do provozny. Pro nás to tedy znamená možnost prodeje obědů do jídlonosičů bez vstupu do školní jídelny. Nabízíme tedy tuto možnost našim rodičům. Pokud byste měli zájem zakoupit si obědy s výdejem do jídlonosičů za níže uvedených podmínek, napište nejpozději do úterní 12. hodiny (17. 3. 2020) v emailu paní vedoucí ŠJ Janě Růčkové, o jaký počet obědů máte zájem (email: ruckovaj@seznam.cz, mobil 727 821 720).

V případě dostatečného počtu zájemců ŠJ bude vařit:

 

 

11. 3. 2020 Informační systém a další informace, prosíme rodiče o součinnost

Vzhledem k uzavření školy na dobu zatím neurčitou chceme zprovoznit informační systém školy - část pro komunikaci školy s rodiči a žáky (posílání zpráv a informací). Prostřednictvím systému budeme schopni komunikovat s žáky a zadávat jim úkoly a tipy pro domácí práci. Proto prosíme rodiče o součinnost při zprovoznění informačního systému. Část pro komunikaci je připravená, ale dále potřebujeme, abyste rodiče i žáci provedli registraci do systému (nejlépe do pondělí 16. března, je to rychlé a jednoduché). Předem Vám moc děkujeme za vstřícnost a laskavou spolupráci.

K registraci potřebujete vygenerovaný PIN, který pro Vás mají připravený třídní učitelé. Co bychom tedy od vás potřebovali:

 1. Pošlete, prosím, co nejdříve třídní učitelce Vašeho žáka email s žádostí o PIN (emailové adresy najdete na našem webu pod záložkou Kontakty). Tím získáme Vaši emailovou adresu (v tuto chvíli u většiny rodičů neznáme), na kterou Vám třídní učitel zašle potřebný PIN. Uveďte v emailu své jméno a příjmení, protože některé adresy jsou jinak neidentifikovatelné. Po obdržení PINu můžete provést registraci do systému.
 2. Na úvodní stránce našeho webu najdete tlačítko  Vstup do informačního systému, zvolte.
 3. Na stránce DM softwaru, která se Vám otevře, najdete okno pro přihlášení a v jeho dolní části je tlačítko Registrace žáků a rodičů, zvolte.
 4. Na další stránce najdete modré tlačítko Přejít na ověření PINu, zvolte.
 5. Zadejte své jméno, příjmen, PIN (opište kontrolní řetězec) a zvolte modré tlačítko Ověřit PIN...
 6. Na další stránce si zvolíte uživatelské jméno a heslo, kterým se budete přihlašovat do informačního systému, zadáte svůj email a zvolte tlačítko Dokončit registraci.
 7. Na další stránce můžete přes modré tlačítko vstoupit do systému. V dalších dnech se budete přihlašovat do systému z našeho webu.
 8. Prosíme, aby registraci provedly i Vaše děti (asi kromě těch nejmenších:)).
 9. Po vstupu do systému se Vám ihned na úvodní stránce zobrazí nepřečtené zprávy. Další orientace pro práci se zprávou je jednoduchá, věříme, že se rychle zorientujete (otevřít zprávu kliknutím, po otevření je možnost odpovědět, nebo napsat novou zprávu přes tlačítko Nová zpráva, kde vyberete učitele...). 

Od pondělí 16. 3. 2020 budeme do informačního systému posílat pro jednotlivé ročníky potřebné informace. Do té doby sledujte další informace na našem webu.

Další důležité informace:

​Procvičujte na webech:

www.pravopisne.cz - bohatý na cvičení, kvízy, testy, diktáty, vč. zvukových

www.onlinecviceni.cz

www.pravopiscesky.cz

Všechny weby jsou využitelné pro všechny ročníky, záleží na probraných jevech a stupni obtížnosti.

Pro 7. ročník přednostně (ale nejen pro tento ročník)

Pro 8. ročník přednostně  (ale nejen pro tento ročník)

Pro 9. ročník přednostně (ale nejen pro tento ročník)

 

Ahojte osmáci, od pondělí budete dostávat pravidelné úkoly v informačním systému. Do té doby si najděte na matematických odkazech uvedených na našem webu (záložka Podpora výuky) učivo Mocniny a opakujte a trénujte! Tento první vzkaz už ja taky v informačním systému, ale zatím je vás jen pět zaregistrovaných. V pondělí musíte být všichni "na příjmu", takže se co nejdříve zaregistrujte a přečtěte si první jednoduchý úkol.

 

10. 3. 2020 Od zítřka uzavřená škola

Po jednání Bezpečnostní rady státu se v Česku ruší od dnešní 18. hodiny veškeré akce nad 100 lidí. Od středy 11. 3. 2020 budou zavřené všechny školy kromě univerzit a mateřských škol. Podle ministra zdravotnictví toto opatření platí zatím na dobu neurčitou. Od zítřka tedy bude i naše škola zavřená, ruší se všechny kroužky a školní jídelna bude vařit pouze pro mateřskou školku. Dnešní den pracujeme v běžném a plném režimu včetně školní družiny a klubu.

Pokud rodiče nemají možnost zajistit si hlídání dětí po dobu uzavření školy, mají nárok na ošetřovné. Jako podklad pro ošetřovné bude škola vydávat rodičům "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení". Podle informací OSSZ se tento formulář vydává až po ukončení opatření (uzavření školy) nebo karantény. Další informace k ošetřovnému najdete ZDE.

Další užitečné odkazy:

http://www.sagit.cz/info/kdo-ma-narok-na-osetrovne-kdyz-bylo-uzavreno-skolske-zarizeni

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-xxzoppd

https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne

 

 

 

6. 3. 2020  Výzva Krajské hygienické stanice a nařízení Ministerstva zdravotnictví

Ve čtvrtek 5. března 2020 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje z důvodu předběžné opatrnosti a ochrany před potencionálním rozšířením onemocnění způsobeným koronavirem COVID-19 vydala výzvu všem školám v našem kraji, aby nepřijímaly do kolektivů děti, žáky a studenty přijíždějící z rizikových oblastí s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu tj. 14 dnů v režimu domácí výuky. Tato absence bude vedená jako omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů.  Od pátku je celé území Itálie považováno za rizikové, aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR - ZDE - povinná čtrnáctidenní karanténa pro všechny, kteří se vracejí z Itálie. 

Věříme v zodpovědnost rodičů, kteří se po jarních prázdninách vracejí z těchto oblastí, a vyzýváme je k dodržení tohoto preventivního opatření. Rodiče prosíme, aby telefonicky informovali školu.

Plné znění výzvy KHS Zlín najdete ZDE.

V případě, že pozorujete u sebe nebo dětí příznaky respiračního onemocnění (teplotu, kašel, únavu, bolesti svalů, kloubů, zimnici, třesavku apod.), zůstaňte doma a ihned telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo epidemiologa Krajské hygienické stanice Zlínského kraje (577 006 741, 577 006 742, 577 006 743, 577 006 759, mobil mimo pracovní dobu 602 156 923,  724 221 953 nebo 725 105 497).

Základní zásady chování v období  zvýšeného výskytu respiračních onemocnění.

 

 

28. 2. 2020  Doporučení Krajské hygienické stanice

Vzhledem k termínu jarních prázdnin, kdy se možná chystáte na dovolenou do zahraničí, zveřejňujeme informace a preventivní doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k epidemiologické situaci, které najdete ZDE.

 

24. 2. 2020  Zimní pobyt v přírodě

Na pátek 28. února 2020 jsme připravili pro naše žáky Zimní pobyt v přírodě. Organizační pokyny k této akci najdete ZDE.

 

7. 2. 2020  Sběrové aktivity

Na období druhého pololetí vyhlašujeme soutěž tříd ve sběru papíru a kartonu. Sběr budeme tak jako loni evidovat po třídách a v červnu vyhlásíme a finančně odměníme nejlepší třídy. Papír (noviny, časopisy, knihy, popsané papíry, výkresy…, nesmí to být žádné drobné odstřižky nebo jiný drobný papírový odpad) svažte provázkem a nahoru napište třídu a hmotnost v kilogramech. Kartony noste odděleně. Svázané balíky přineste do kolárny, která bude otevřená každou středu ráno do půl osmé.
Pokračujeme i v dalších sběrech – elektrospotřebičů, vybitých baterií, tonerů a mobilů. Koše pro elektroodpad jsme letos přemístili do kolárny. Pokud přinesete vysloužilý elektrospotřebič, nechte jej u dveří do kolárny, o zbytek se postaráme. Tonery a mobily noste do kabinetu matematiky paní učitelce Šlinzové nebo do školního klubu paní vychovatelce Machýčkové. 
Na chodbách prvního i druhého stupně máme krabice na PET víčka, hliník a kovová víčka.  Jejich sběrem přispíváme na léčbu malého Jakuba Guryči z Rožnova p. R., který se narodil s Toriello-Carey syndromem (více si přečtěte  ZDE ). Děkujeme každému, kdo pomůže.

 

29. 1. 2020  Výpis z vysvědčení 

Na konci 1. pololetí je možné v souladu s § 51 odst. 1 školského zákona vydat žákovi výpis z vysvědčení místo oficiálního tiskopisu vysvědčení. Výpis z vysvědčení obsahuje všechny náležitosti a údaje jako oficiální vysvědčení, ale je vytištěn na běžném kancelářském papíru a je vždy opatřen jménem, příjmením a podpisem osoby, která výpis vystavila, tedy podpisem třídního učitele. Výpis z vysvědčení se neopatřuje otiskem úředního razítka a nevrací se.

14. 1. 2020  Školní psycholog 

Od 1. ledna 2020 pracuje na naší škole v rámci projektu EU Šablony II školní psycholožka PhDr. Miluše Pšenčíková DiS. Pro její působení ve škole je třeba, aby rodiče podepsali formulář "Generální informovaný souhlas rodičů s činností školního psychologa", který jsme dnes rozdali všem žákům. Prosíme rodiče, aby po přečtení tohoto dokumentu vyplnili jméno, příjmení, třídu a v případě souhlasu formulář podepsali a vrátili do školy do pátku 17. 1. 2020. V případě nesouhlasu vraťte formulář nepodepsaný. Jestliže se rodič rozhodne svému dítěti Generální informovaný souhlas nepodepsat, nemá školní psycholožka právo jejich dítěti služby uvedené ve formuláři poskytovat. V takovém případě bude žák např. při účasti psychologa na třídnické hodině nebo při řešení skupinových třídních problémů s psychologem,vyčleněn z kolektivu a dostane náhradní činnost zadanou učitelem. Další obsáhlejší informace o práci školního psychologa najdete pod záložkou Informace - Školní psycholog. Děkujeme. 

 

13. 12. 2019 Informace

k fámám šířícím se v posledních dnech: minulý týden v Rožnově p. R. neznámý pachatel způsobil záměrně škodu na autě paní učitelky Kubínové a v rámci šetření této události navštívila Policie ČR i naši školu. Případ je ve fázi vyšetřování.

 

28. 11. 2019 Rodičovské schůzky

V úterý 3. 12. 2019 v 15 hodin se konají v kmenových třídách třídní rodičovské schůzky (bez plenární schůze SRPŠ).

 

21. 11. 2019 85. výročí založení školy

V pátek 15. listopadu jsme oslavili 85 let od zahájení výuky na naší škole. Toto jubileum jsme si ve škole připomínali besedami. Na prvním stupni se úkolu ujaly ,,pedagogické veteránky“ - paní učitelky Eva Pomklová a Růžena Michalíková. Tématem se staly vzpomínky na to, jak vypadal život ve škole a jak se v ní učilo za časů dávno minulých. Děti vnímaly vyprávění velmi pozorně a emotivně. Druhý stupeň se U Pernických účastnil  přednášky a prezentace s dvěma hosty. Bývalý pan ředitel Jaromír Konečný se zaměřil na historii školství ve vesnici a spojoval ji se zajímavými údaji i kuriozitami. Tematicky odlišnou přednášku si připravil pan profesor Josef Janča, příbuzný prvního řídícího učitele naší školy Metoděje Cyrila Janči. Mluvil o pohnutých osudech svého strýce Metoděje spjatého s rodem Steinhardtů a o době, ve které žil a zasloužil se významnou měrou o vybudování naší školy. Prezentace byly proloženy čtenými ukázkami prací v rámci literární soutěže Škola očima našich prababiček, které příjemně osvěžily i pobavily. Po skončení besedy se žáci i hosté odebrali zpět do školy, kde po krátkých proslovech byla slavnostně odhalena pamětní deska na památku prvního ředitele školy Metoděje Cyrila Janči. Závěr umocnil zpěv učitelského sboru. Rozléhal se celou školou jako halekačky na horách v době našich prababiček. Celou akci hodnotíme jako skutečně zdařilou. Navštivte fotogalerii.

 

 

16. 11. 2019 "Vánoční krabice od bot"

Diakonie Vsetín i v tomto roce pořádá akci "Vánoční krabice od bot". POZOR - letos již nejsou sběrnými místy školy. Bližší informace najdete ZDE.

 

4. 11. 2019  Stávka

Ve středu 6. 11. 2019 se naše škola připojí k jednodenní stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. Pro objasnění důvodů stávky přikládáme dva soubory: Dopis rodičům  a  Stávkové požadavky. V tento den přeruší škola provoz s výjimkou školní družiny a školní jídelny. Jsme si vědomi, že některým z Vás zkomplikujeme situaci, a proto v tento den nabízíme rodičům žáků 1. až 3. třídy, kteří mají problémy se zajištěním hlídání svých dětí, Školní družinu v provozu od 7:20 do 13 hodin. Prosíme rodiče, kteří mají zájem o družinu, aby napsali stručnou zprávu o přihlášení na emailovou adresu petr.richter@zsvb.cz. Školní jídelna bude vařit pro Mateřskou školu Pramínek, pro veřejnost a děti v družině. Děkujeme za pochopení.

 

2. 11. 2019  Informace pro rodiče

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlásil na středu 6.11.2019 jednodenní stávku. O zapojení naší školy do stávky a provozu školy Vás budeme informovat v pondělí 4. 11. 2019.

 

28. 10. 2019  Události tohoto týdne

28. 10. Státní svátek

29. - 30. 10. Podzimní prázdniny

31. 10. Rodičovská schůzka 1. třídy

1. 11. Naši deváťáci připravili na "předdušičkové dny" dvě akce:

 

21. 10. 2019  Fotografie prvňáčků v MF Dnes

Je nám velice líto, že ve vydání MF DNES ze dne 11. 10. 2019 došlo k záměně fotografií, takže naše prvňáčky jste v novinách nenašli. Podle informace  zlínské redakce MF DNES k záměně fotograií došlo vinou technických problémů. Správné fotografie zveřejnili v pondělním vydání 14. října. Vedoucí zlínské redakce nám přislíbil zaslání výtisků se správnými fotografiemi zdarma. Po obdržení je dáme k dispozici rodičům našich prvňáčků přes paní třídní učitelku. 

 

11. 10. 2019  Ředitelské volno

Z důvodu odstávky elektrického proudu ve čvtrtek 17. října 2019 uděluje ředitelka školy na základě paragrafu 24, odst. 2 Školského zákona č. 561/2004 Sb. na tento den ředitelské volno.

 

4. 10. 2019  Rodičovské schůzky a Branný den 

V úterý 8. 10. v 15 hodin v jídelně školy se koná Plenární schůze SRPŠ. Po ní budou následovat třídní rodičovské schůzky.

Ve středu 9. 10. 2019 proběhne ve škole Branný den, který bude zakončen ve 12 hodin. Z důvodu odstávky elektrického proudu školní jídelna nevaří a všichni žáci po ukončení akce půjdou domů.  Svačinky v jídelně a školní bufet budou zajištěny. Odpolední vyučování a zájmové kroužky se ruší. Branný den proběhne za příznivého počasí ve venkovním areálu školy a na fotbalovém hřišti. Dohlédněte, prosím, na vhodné oblečení a obuv svých dětí. V případě deštivého počasí se akce uskuteční ve třídách a tělocvičně. Školní družina bude v provozu i pro děti ze Školního klubu ve zkráceném režimu do 13 hodin.

 

28. 9. 2019  Technický jarmark 

Ve středu 2. října 2019 navštíví žáci 8. a 9. třídy Technický jarmark v Rožnově p. R. Odjezd je v 7:30 hodin od školy, návrat kolem 11. hodiny, potom budou žáci pokračovat ve výuce. V rámci jarmarku navštíví naši žáci dvě rožnovské firmy - ZPV a NXP. Informační leták o této akci najdete ZDE.

 

21. 9. 2019  Rodičovská schůzka 

V pondělí 23. 9. 2019 v 15 hodin proběhne v 1. třídě rodičovská schůzka.

 

8. 9. 2019  Veletrh sportovních a volnočasových aktivit 

Město Rožnov p. R. a Sdružení Mikroregion Rožnovsko pořádá druhý ročník Veletrhu sportovních a volnočasových aktivit pro děti a mládež. Akce se uskuteční ve čtvrtek 12.9.2019 v areálu fotbalového stadionu v Rožnově pod Radhoštěm a v prostoru víceúčelové Synot TIP HALL. Dopoledne se této akce zúčastní 2. a 3. třída, odpoledne je srdečně zvána veřejnost. Vstup je zdarma. V případě nepříznivého počasí bude akce zrušena. Informační leták najdete ZDE

Jak vypadal loňský ročník této akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

5. 9. 2019 Plavecký výcvik

Plavecká výuka žáků 3. a 4. třídy bude zahájena v pátek 6. 9. a ukončena 8. 11. 2019, tj. deset lekcí. Žáci třetího ročníku mají výuku hrazenou jako součást ŠVP, pro ostatní třídy platba za výuku činí 390 Kč. Na plavecký výcvik si žáci musí vzít s sebou mýdlo, šampon, ručník, plavky a kapesník a mohou si také vzít plavecké brýle, nazouváky (specíální pro bazén) nebo špunty do uší. Neplavající žáci si vezmou úbor na převlečení - kraťasy, plavky, tričko a nazouváky.

 

29. 8. 2019 Zahájení školního roku

V pondělí 2. září 2019 se sejdeme v novém školním roce 2019/2020. Den zahájíme v 7:30 hodin ve třídách a potom se všichni přesuneme do tělocvičny ke společnému slavnostnímu zahájení (zakončení asi v 9:45 hod). Ke šťastnému vykročení do nového školního roku nám Obecní úřad připravil odpolední promítání animovaného filmu Coco, na které Vás srdečně zveme. Bližší informace najdete ZDE.

 

16. 8. 2019 Pokyny pro rodiče prvňáčků

Informace od paní třídní učitelky Mgr. Marcely Fuchsové ohledně nákupu pomůcek, prvního školního dne a další najdete ZDE.

 

26. 5. 2019 Zábavné odpoledne - změna termínu

Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí je akce Zábavné odpoledne včetně přednášky paní Facové přeložena na pondělí 3. června 2019.

19. 5. 2019 Zábavné odpoledne

V úterý 28. května 2019 zveme všechny rodiče s dětmi z prvního stupně na zábavné odpoledne, které proběhne na školním venkovním hřišti a v jeho blízkém okolí,v případě nepříznivého počasí v tělocvičně a ve škole. Pozvánku najdete ZDE

5. 5. 2019 Třídní schůzky

V úterý 7. května 2019 srdečně zveme všechny rodiče na plenární schůzi SRPŠ, která začne v 15 hodin ve školní jídelně. Po ní budou následovat třídní schůzky. V 17 hodin se sejde ke společné schůzce výbor SRPŠ a Školská rada.

10. 4. 2019 Výsledek zápisu do první třídy

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 na naší škole najdete ZDE.  Všem přijatým žákům přejeme hodně úspěchů a spokojenosti ve školní práci.

7. 4. 2019 Oznámení školní jídelny

Vzhledem k narůstajícím cenám potravin navyšujeme od 1. 4. 2019 ceny obědů ve školní jídelně u všech kategorií o 2 Kč, v mateřské škole bude nyvýšení činit 1 Kč u dětí a 2 Kč u zaměstnanců. Cena svačinky pro ZŠ  zůstává beze změny. Děkuji za pochopení tohoto kroku a zároveň prosím o překontrolování (případné navýšení) limitů pro platby inkasem. Ceník najdete pod záložkou Informace / Školní jídelna.

Jana Růčková, vedoucí školní jídelny

20. 3. 2019 Zápis do první třídy 

proběhne 4. dubna 2019 od 13 hodin v učebnách prvního stupně podle časového rozpisu, který bude k dispozici v MŠ Pramínek. Budete potřebovat:

Potřebné dokumenty nabízíme ke stažení:

Může se vám také sejít:

12. 2. 2019 Zimní pobyt v přírodě

V pátek 15. února 2019 proběhne zimní pobyt v přírodě. Žáci budou podle vlastního výběru soutěžit v lyžování, bruslení, bobování (pouze 1. stupeň) nebo v jízdě na snowboardu (pouze 2. stupeň).V první vyučovací hodině proběhne organizační příprava ve třídách a potom se žáci rozejdou nebo rozjedou na sportoviště. Do čtvrtku vybíráme od žáků poplatek za použití vleku nebo kluziště 20 Kč a od soutěžících na bobech 10 Kč. Prosíme rodiče o kontrolu vhodného oblečení a sportovního vybavení, které mohou malým dětem přivézt ráno přímo na vlek. Lyžaři musí mít helmu.

3. 2. 2019 Lyžařský výcvik

Od 4. do 8. února proběhne ve Ski areálu Búřov lyžařský výcvik žáků pátého a sedmého ročníku. Instruktory výcviku budou Hana Obšivačová, Martin Němeček a Petr Hajný. Žáci, kteří se výcviku neúčastní, budou spojeni a vyučování ve třídě 5.A podle rozvrhu, který obdrželi od svých třídních učitelů.

27. 1. 2019 Zakončení prvního pololetí

Ve čtvrtek 31. ledna ukončíme první pololetí návštěvou filmového představení a třídními hodinami s rozdáním vysvědčení. Žáci prvního stupně budou mít první dvě hodiny třídnické s vydáním vysvědčení, v 8:45 svačinky a v 9:15 hodin pojedou objednanými autobusy do kina v Rožnově p.R. na pohádku Když draka bolí hlava. Žáci druhého stupně pojedou do rožnovského kina hned ráno linkovými autobusy, sraz třídy bude podle pokynů třídních učitelů a shlédnou film Ten, kdo tě miloval (rodinná detektivní komedie podle předlohy Marie Poledňákové). Po návratu do školy budou mít dvě třídnické hodiny s rozdáním vysvědčení. Odpolední vyučování odpadá. V pátek 1. února jsou pololetní prázdniny, školní jídelna nevaří.

1. 1. 2019 Novoroční přání

Všem našim žákům a jejich rodičům přejeme spokojený a úspěšný nový rok 2019 prožitý s láskou a ve zdraví.

Připomenutí dětem - do školy nastupujeme ve čtvrtek 3. ledna 2019.

28. 12. 2018 Připomenutí školní jídelny

Od ledna 2019 ruší Česká spořitelna sběrný účet, na který majitelé sporožirových účtů hradili stravné. Je proto potřeba, aby si tito plátci zřídili nový souhlas s inkasem pro č. účtu naší školy  4002433801/0100.

14. 12. 2018 Šoutěž ve švihadlové školce

Ve středu 19. 12. proběhne soutěž žáků 1. stupně ve švihadlové školce. Trénovat můžete podle návodu, který najdete ZDE.
 

Připomenutí srpnové informace školní jídelny  

Od ledna 2019 ruší Česká spořitelna sběrný účet, na který majitelé sporožirových účtů hradili stravné. Je proto potřeba, aby si tito plátci zřídili nový souhlas s inkasem pro č. účtu naší školy  4002433801/0100.

10. 12. 2018 Beseda ÚP pro deváťáky a rodiče

Ve středu 12. 12. 2018 v 15:00 na Úřadu práce v Rožnově pod Radhoštěm se koná beseda pro žáky devátých ročníků a jejich rodiče, kde můžete získat informace týkající se volby povolání i pravděpodobnosti uplatnění na trhu práce. Letáček najdete ZDE.

18. 11. 2018 Bruslení

V listopadu jsme pro naše žáky zorganizovali bruslení na Zimním stadionu v Rožnově p.R. - 20. 11. pro druhý stupeň a 26. 11. pro první stupeň. Odjezd bude v 11:30 hodin od školy a návrat do 14 hodin. Autobus bude zaplacen z rozpočtu SRPŠ, žáci platí jen 15 Kč za bruslení. Prosíme rodiče, aby dohlédli na oblečení vhodné na bruslení, čepice a rukavice.

11. 11. 2018 Kurz anglické konverzace

V týdnu od 12. do 16. listopadu 2018 proběhne na naší škole Kurz anglické konverzace pro žáky pátých tříd. Celkem se ho zúčastní 22 páťáků, vyučujícím bude Ben Kane z USA (Oregon). Výuka bude probíhat ve třídě 5.B od 7:30 do 11:30 a po obědě od 11:45 do 13:15 hodin. Ostatní páťáci budou spojeni a jejich výuka bude probíhat podle rozvrhu 5.A v této třídě.

18. 10. 2018 Procházka první republikou

Děkujeme všem rodičům, kteří pomohli svým dětem s přípravou stylového oblečení na Procházku první republikou. Moc jim to slušelo a celá akce se nám vydařila. Zároveň Vás všechny srdečně zveme u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky ve čtvrtek 25. 10. 2018 od 14:30 do 17:00 hodin na Den otevřených dveří spojený s prohlídkou expozic k projektovému dni Procházka první republikou.

13. 10. 2018 Procházka první republikou

Ve čtvrtek 18. 10. 2018 oslavíme 100. výročí založení Československé republiky projektovým dnem Procházka první republikou. Součástí dne bude stylové oblečení z tohoto období. Prosíme rodiče o podporu projektu a pomoc svým dětem s přípravou oděvu. Součástí dne bude soutěž o nejlepší kostým na 1. a 2. stupni. Inspirací může být prezentace, kterou najdete ZDE.

4. 10. 2018 Třídní schůzky

V úterý 9. 10. 2018 v 15 hodin se koná v jídelně školy plenární schůze SRPŠ. Po ní budou následovat třídní schůzky. Od 17 hodin proběhne ve sborovně školy společná schůze výboru SRPŠ a Školské rady.

26. 9. 2018 Pro rodiče prvňáčků

Tablo první třídy vyjde v příloze Mladé fronty dnes 12. října 2018.

23. 9. 2018 Technický jarmark

Ve čtvrtek 27. září 2018 se žáci osmé a deváté třídy zúčastní Technického jarmarku v Rožnově p.R. Odjedou sběrným autobusem v 8:15 hodin. Navštíví firmy  NXP SEMICONDUCTOR a  RETIGO. Předpokládaný návrat je v 10:30 hodin.

16. 9. 2018   Staré pověsti české

Ve čtvrtek 20. září 2018 se koná v čase 10:50 - 12:00 hodin ve Společenské domě U Pernických pro žáky 5. - 9. ročníku divadelní představení "Staré pověsti české".  Na vstupné vybíráme 40 Kč.

9. 9. 2018   Pozvánka na sportovní akci

Ve čtvrtek 13. září 2018 se koná v Rožmově p.R. v odpoledních hodinách Veletrh sportovních a volnočasových sktivit pro děti a mládež. Více informací najdete ZDE.

4. 9. 2018   Nefunkční telefony, plavecký výcvik

Do pátku tohoto týdne nebou fungovat telefony v kabinetu prvního stupně a v obou odděleních školní družiny. V případě potřeby volejte na číslo 571 751 881.

V pátek 7. září zahájí třídy 2., 4. a 5.A plavecký výcvik (každý pátek od 9:30 do 12:15 hodin). Cena deseti lekcí je 390 Kč, pro čtvrtou třídu je v rámci povinného plaveckého výcviku zdarma. Do čtvrtku 6. září je třeba odevzdat Prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti žáka. Pro výuku plavání musí mít žáci s sebou: plavky, ručník, mýdlo, šampon, malou svačinku - oplatek, banán, aj., případně plavecké brýle, neplavci kraťasy, tričko nebo plavky a nazouváky.

 

23. 8. 2018   Zahájení školního roku 2018/2019​

Nový školní rok zahájíme v pondělí 3. září 2018 tradičně v 7:30 hodin v kmenových třídách.  Potom se sejdeme v tělocvičně ke společnému slavnostnímu zahájení (předpokládané ukončení je v 9:30 hodin).

Informace od vedoucí školní jídelny:

Od ledna 2019 ruší Česká spořitelna sběrný účet, na který majitelé sporožirových účtů hradili stravné. Je proto potřeba, aby si tito plátci zřídili nový souhlas s inkasem pro č. účtu naší školy  4002433801/0100.

22. 8. 2018   Další informace

V úvodním týdnu: 

Užijte si pohodový závěr prázdnin!

 

28. 6. 2018

Nabídka pracovního místa

ZŠ Valašská Bystřice přijme pro školní rok 2018/2019 učitele/učitelku prvního stupně. 

Kontakty: 571 751 891, 571 751 881, zsvalbystrice@zsvb.cz

 

12. 6. 2018

Konkurz na místo ředitele/ředitelky školy​

Rada obce Valašská Bystřice vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Valašská Bystřice. Další informace najdete ZDE.

 

15. 4. 2018

Výsledky zápisu žáků do první třídy

Seznam žáků přijatých do první třídy školního roku 2018/2019 najdete ZDE.

 

9. 4. 2018

Rodičovské schůzky

V úterý 17. dubna 2018 zveme všechny rodiče na Plenární schůzi SRPŠ, která se bude konat od 15 hodin tradičně ve školní jídelně. Po ní  proběhnou v kmenových  třídách rodičovské schůzky.

 

18. 3. 2018

Zápis do první třídy

proběhne 5. dubna 2018 ve třídách "nového pavilonu". Přineste s sebou čitelně vyplněný:

Potřebné dokumenty nabízíme ke stažení:

Může se vám také sejít:

 

22. 2. 2018

Lyžařský výcvik

Vzhledem k dobrým klimatickým podmínkám a příznivým předpovědím počasí se uskuteční lyžařský výcvik pro žáky 5. a 7. třídy v termínu 26. 2. – 2. 3. 2018 v lyžařském Ski areálu Búřov.

 

7. 1. 2018

Vzpomínka na Vánoce​

Záznam z předvánočního vystoupení dětí "Betlémské zastavení" ve Společenském domě u Pernických shlédnete ZDE.

 

2. 1. 2018

Do nového roku 2018

přejeme všem našim žákům a rodičům pevné zdraví, hodně lásky, spokojenosti a pracovních úspěchů.

Šťastný nový rok!

 

29. 11. 2017

Zákaz používání mobilních zařízení

Na říjnovém Plenárním zasedání SRPŠ při ZŠ Valašská Bystřice se její členská základna a následně i její výbor a taktéž členové Školské rady ZŠ Valašská Bystřice rozhodli zakázat používání mobilních zařízení a to na základě předloženého dokumentu, který se stane součástí školního řádu naší školy. Předkládám tímto text, který jsem prezentoval na výše uvedeném zasedání.

OZNÁMENÍ

Oznamujeme žákům a  jejich zákonným zástupcům, že od     1. 12. 2017 platí úplný zákaz používání mobilních telefonů a podobných zařízení v budově školy a to v době vyučování. Žáci jsou pod pedagogickým dohledem, v případě nutnosti (nevolnost, zranění atd.) kontaktuje zákonné zástupce pracovník školy. I zákonný zástupce může své dítě dle potřeby kontaktovat přes vyučujícího, popř. vedení školy. Není tedy nutné mít jakékoliv mobilní zařízení v době přítomnosti žáka ve škole zapnuté. Pokud žák tento zákaz poruší, bude to posuzováno jako porušení školního řádu a řešeno dle pravidel pro udělování kázeňských opatření.
K tomuto rozhodnutí jsme přistoupili proto, že mnoho žáků soustředí svoji pozornost a energii právě na mobilní zařízení. My však chceme podporovat komunikaci mezi žáky, upevňovat sociální vazby. Také chceme zabránit  zneužívání těchto zařízení v době vyučování i o přestávkách (natáčení, focení, sociální sítě, zakázané webové stránky…..). Žáci by měli přestávky využívat k přípravě na vyučování, svačení, osobní hygieně. Toto opatření jsme projednali se členy výboru SRPŠ při ZŠ Valašská Bystřice i Školské rady ZŠ Val. Bystřice, kteří s tímto krokem souhlasili. Děkujeme za pochopení našeho zákazu a věříme, že tuto volbu všichni oceníme.

Snad jen k doplnění.. Tento navržený zákaz byl ředitelem školy projednán i na schůzce žákovského parlamentu složeného ze zástupců 5. – 9.  tříd, kteří s tímto taktéž souhlasili. Věřím, že nebude ničím, co naše děti-žáky omezí či zbrzdí v jejich dalším rozvoji a vývoji. Žáci i nadále mohou a smí nosit své mobilní telefony do školy, se souhlasem vyučujících je mohou použít ve výuce – jako zdroj hledaných a požadovaných informací. Při mimoškolních akcích jej taktéž mohou použít při kontaktu se svými zákonnými zástupci, např. v rámci výletů či soutěží pořádaných školou.

Uvidíme, co tento zákaz přinese, já pevně věřím, že jen vše dobré…

Mgr. Radek Halačka
ředitel ZŠ Valašská Bystřice

 

17. 11. 2017

Třídní schůzky

V úterý 21. 11. 2017 se konají třídní schůzky, sejdeme se od 15 hodin v kmenových třídách.

Podzimní sběr odpadů

V období 13. - 24. listopadu probíhá podzimní sběr drobných elektrospotřebičů, baterií a tonerů do tiskáren.

Co sbíráme: 

 Podpořte své děti ve sběru!

Sběrné nádoby jsou na tradičním místě v suterénu školy u schodiště. Vysloužilé mobily přineste do kabinetu matematiky.

 

8. 11. 2017 Návrh rozpočtu na rok 2018

Pod záložkou Dokumenty najdete návrh rozpočtu školy na rok 2018.

 

7. 10. 2017 Třídní schůzky

V úterý 10. října 2017 zveme všechny rodiče a příznivce školy na plenární schůzi SRPŠ, která začíná v 15 hodin v jídelně školy. Po jejím ukončení proběhnou třídní schůzky.

 

30. 9. 2017 Volba obědů

Od 2. října si můžete ve školní jídelně opět volit ze dvou obědů. Volbu můžete provést z tepla domova, využijte terminál školní jídelny přístupný z našich webových stránek pod záložkou Aktuality - Jídelníček.

 

19. 9. 2017 Běh za zdravím

V pátek 8. 9. 2017 se žáci naší školy zúčastnili už 27. ročníku Běhu za zdravím, který se konal v rožnovském parku. Na start závodu nastoupilo celkem 21 dívek a chlapců ze ZŠ Valašská Bystřice. V silné konkurenci škol z Rožnova a okolí se naše výprava rozhodně neztratila. 

Vítězkou kategorie nejmladších dívek se stala Valerie Fůsková (3. tř.). V kategorii nejmladších chlapců vybojoval 2. místo Jaroslav Mitáš (3. tř.) a 4. místo Šimon Fusek (2. tř.).

Michaela Měrková (7. tř.) dosáhla na 6. místo v kategorii starších dívek. Mezi nejstaršími chlapci bodovali osmáci Adam Machýček – 5. místo a Ondřej Měrka – 6. místo. Těsně pod stupni vítězů skončila mezi nejstaršími dívkami Hana Jelenovičová z osmé třídy (4. místo.).

Fotografie z této akce najdete pod záložkou Fotogalerie.

Všem zúčastněným běžcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme další sportovní úspěchy.

 

 

3. 9. 2017 Zahájeního školního roku 2017/2018

Nový školní rok zahájíme v pondělí 4. září 2017 v 7:30 hodin v kmenových třídách třídnickou hodinou. V devět hodin se sejdeme v tělocvičně školy ke společnému slavnostnímu zahájení. Předpokládaný konec je v 9:30 hodin. Stravování pro žáky začíná v úterý 5. září. Do nového školního roku přejeme všem našim žákům hodně štěstí, pohody a studijních úspěchů!