Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

6.4.2021 - Výuka od 12.dubna

Na základě rozhodnutí vlády se od pondělí 12. dubna vrací k prezenční výuce žáci 1. stupně. Výuka bude probíhat v rotačním režimu, tzn. příští týden zahájí výuku 3., 4. a 5. třída, v následujícím týdnu je vystřídají ve škole 1. a 2. třída. Další potřebné informace k výuce pošleme rodičům v informačním systému.

                    Zobrazit celý text

 

Virtuální prohlídka
Výchova k občanství

6. ROČNÍK
NAŠE OBEC
Historie obce, spolky, duchovní život
Památky v obci
Rozloha, poloha, počet obyvatel, Portáši
Firmy, spolky, současnost obce
Okolí a příroda, CHKO
Farma ZPZ
Firma COMMODUM
Historie školy ve Valašské Bystřici
SKI areál Bůřov
Divadelní spolek CHAOS
Sbor dobrovolných hasičů ve Val.Bystřici
Orgány obce, zastupitelstvo, komise, zaměstnanci
CO NÁS PROSLAVILO
Jeskyně v ČR
Propast Macocha
Léčivé prameny, Karlovy Vary, Mariánské lázně, Jáchymov, Kynžvart
Léčivé prameny Luhačovice
Lázně Teplice nad Bečvou
Polodrahokamy
Básník Jaroslav Seifert
Hudební skladatel Leoš Janáček
Hudební skladatel Antonín Dvořák
Vědec Johann Gregor Mendel
Vědec, lékař MUDr. Jan Jánský
Vynálezce Josef Ressel
Vynález ruchadla bratranci Veverkovými
Světoznámý výrobek - plzeňské pivo Prazdroj
Mateřský jazyk
Nářečí
Valašské nářečí
PRAHA- HLAVNÍ MĚSTO ČR
Památky v Praze – Karlův most, Pražský hrad, Staroměstská radnice
Petřínská rozhledna, Vyšehrad, Staré židovské město, Prašná brána
Poloha památek
Prašná brána, Petřínská rozhledna
Národní divadlo 1
Národní divadlo 2
Václavské náměstí
Národní muzeum
Staronová synagoga
Praha, obrázky
NAŠI SLAVNÍ PŘEDKOVÉ
Svatý Václav
Svatá Ludmila
Přemysl Otakar I.
Přemysl Otakar I. a Přemysl Otakar II., Zlatá bula sicilská
Přemysl Otakar II., král železný a zlatý
Svatá Anežka Česká
Karel IV. a jeho zásluhy
Jiří z Poděbrad
Jan Hus, kazatel
Jan Žižka, vojevůdce
DOMOV A RODINA
28. říjen 1918, tisk
T.G.Masaryk
náhradní rodinná výchova, pěstounská péče
SOS vesničky
Adopce, osvojení
Dětské domovy
Rodokmen
Rodinný strom

7. ROČNÍK
ŃAŠE VLAST
Státní symboly, obecně
Státní symboly
Korunovační klenoty
Historie vlajky ČR
Standarta prezidenta republiky
Velký státní znak, umístění
Státní pečeť
Státní hymna
Státní symboly
Vlajky států světa
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ČR
Národní park Šumava
Krkonošský národní park
Národní park Podyjí
Národní park České Švýcarsko
Obrázky z NP Podyjí
Fotogalerie NP Podyjí
Seznam CHKO
CHKO Jeseníky
Památné stromy ČR
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Recyklovatelné materiály
Jak třídíme odpad
Ekologické problémy světa
Organizace pro ochranu živ.prostředí
UMĚLECKÉ SLOHY
Románská architektura, znaky
Zachovalé stavby v románském slohu
Gotická architektura
Základní znaky gotiky
Gotické památky v Praze
Fotogalerie gotických památek
Renesanční architektura, znaky, renesance v českých zemích, památky
Renesanční architektura - znaky, architekti, památky
Znaky barokní architektury, rokoko
Dámské účesy z období baroka a rokoka
Znaky klasicistní architektury
Klasicismus a empír
Odívání v období klasicismu a empíru
Romantismus, znaky, stavby
Památky v novogotické architektuře
Architekti a památky novorenesančního slohu
Památky novobaroka
Secese
Ukázky secesní tvorby
Hlavní znaky secesních staveb
Moderní umění – kubismus, ukázky
Moderní umění, funkcionalismus
Funkcionalistické stavby v Čechách
Fotografie funkcionalistických staveb v Brně
Moderní umění, konstruktivismus, architekti, stavby
Moderní umění, socialistický realismus
Unikátní stavba konce 20. století v ČR
STÁT A PRÁVO
Zákonodárná moc, volby
Parlament, Poslanecká sněmovna ČR, Senát ČR
Zákonodárná moc
Výkonná moc
Moc výkonná, vláda, prezident
Vláda ČR
Seznam ministerstev ČR
Pravomoci prezidenta ČR
Seznam prezidentů ČR
Volba prezidenta ČR
Soudní moc

8. ROČNÍK
LIDSKÁ PRÁVA
Všeobecná deklarace lidských práv
Všeobecná deklarace lidských práv – základní informace
Všeobecná deklarace lidských práv – zkrácená verze
OSN – vznik
OSN, garant lidských práv
Evropský soud pro lidská práva
Antisemitismus
Kolektivismus
Xenofobie
Xenofobie
Anarchismus
Terorismus
Rasismus
Lidská práva ve starověku
Lidská práva ve středověku Magna charta libertatum
Listina základních práv a svobod

9. ROČNÍK
SMYSL SPOLEČENSTVÍ
Definice rodiny, členové
Rodinné právo
Práva a povinnosti dětí, náhradní rodinná výchova
Registrované manželství
otcovství, rodinné právo
PRÁVNÍ ODVĚTVÍ
Obory práva
Správní právo
Mezinárodní právo soukromé
Trestní právo
Občanské právo
Obchodní právo
Ústavní právo
Pracovní právo
Pracovní smlouva
Způsoby ukončení pracovního poměru
Mzda
Plat
FORMOVÁNÍ ČR
Vratislav II. - 1.český král
Přemysl Otakar I., Zlatá bula sicilská
Přemysl Otakar II., král železný a zlatý
Václav II., pražský groš
Panování a stavby Karla IV.
Jiří z Poděbrad, projekt evropské bezpečnosti
Vznik Československa, 1. republika
Mnichovská dohoda
Protektorát Čechy a Morava
Únor 1948
Pražské jaro 1968, vpád vojsk Varšavské smlouvy
Sametová revoluce, pád komunistického režimu
ČSFR, doba trvání
ČSFR, vznik ČR
Seznam prezidentů ČR
T.G.Masaryk
E. Beneš
E. Hácha
K. Gottwald
A. Zápotocký
A. Novotný
L. Svoboda
G. Husák
V. Havel
V. Klaus
NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Daň z příjmu, sazba daně
Silniční daň, poplatníci daně
Daň z přidané hodnoty DPH, sazby
Spotřební daň
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti
Daň z nemovitosti
Pojištění, typy pojištění
Ekonomika, ekonomické systémy
Ekonomie, členění
Státní rozpočet, typy rozpočtů
Odvětví národního hospodářství
MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSTVÍ
Evropská unie, členové
EU, sídlo, rok vzniku
NATO, vznik, sídlo
NATO, struktura
Organizace spojených národů, OSN- sídlo, vznik
UNICEF, sídlo, vlajka, funkce
UNESCO, funkce, zaměření
WHO, světová zdravotnická organizace
Rada Evropy, vznik, sídlo, cíle
Mezinárodní měnový fond, vznik, zaměření
SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ
Judaismus, podstata náboženství
Židovské svátky
Židovské symboly
Židovské synagogy
– judaismus, tradice a zvyky
Křesťanství
Počátky, dělení
Bible
Křesťanské svátky
Rozšíření křesťanství, mapa
Cyril a Metoděj
Symbol křesťanství
Základní pojmy - islám, muslimové
Pilíře víry
Pilíře islámu
Korán
Muslimské svátky
Mešita
Historie buddhismu
Symboly buddhismu
Osm šťastných symbolů buddhismu
Buddhistická mandala
Gautama Buddha - život
Svátky a slavnosti
Dějiny buddhismu
Hinduismus
Vznik hinduismu
Hinduistické svátky