Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

16.1.2022 - Změny od 17. ledna

Od 17. ledna dochází ke změnám v nařizování karantény a izolace, potřebné informace najdete ZDE . Od pondělí se žáci testují jen jednou týdně (v pondělí) a karanténa platí i pro plně očkované nebo v ochranné lhůtě po covidu. Aktuality MŠMT ke COVID-19 nejdete na tomto webu.

                    Zobrazit celý text


 

V tomto školním roce spolupracujeme v hodinách angličtiny s firmou:

 

Virtuální prohlídka
Přírodopis
6. - 9. ročník
Zadání biologické olympiády
Akce ZOO Lešná
Zadání Přírodovědný klokan pro žáky 8.a 9. třídy
Biologické testy
Náplň exkurzí
Biologie formou her
 
6. ROČNÍK
Vesmír - video
Vesmír video
Stavba buňky - prezentace
Mikroskop - prezentace
PŘEHLED ORGANISMŮ
Bakterie - prezentace
Bakterie - pracovní list
Vodní řasy - pracovní list
Lišejníky - prezentace
Lišejníky - pracovní list
Houby - laboratorní práce
Prvoci - prezentace
Prvoci - pracovní list
Ploštěnci - prezentace
Žahavci - pracovní list 1
Žahavci - pracovní list 2
Žahavci, ploštěnci - pracovní list
MĚKKÝŠI
Měkkýši - prezentace
Hlavonožci - prezentace
Hlavonožci - pracovní list
Hlavonožci - doplňovačka
VZDUŠNICOVCI
Hmyz - prezentace
Hmyz - pracovní list
Hmyz s proměnou nedokonalou - prezentace
Včela medonosná - prezentace
Hmyz opakování
Hmyz - poznávání podle obrázků
ČLOVĚK A PŘÍRODA
Výroba pomůcek
OPAKOVÁNÍ
Bezobratlí - opakování
Členovci - křížovka
Opakování učiva 6.třídy - formou riskuj
Opakování učiva 6.třídy
Opakování učiva 6.třídy
Opakování učiva 6.třídy
Hry
 
7. ROČNÍK
STRUNATCI
Ryby - opakování
Podmořský svět - video
Obojživelníci - pracovní list
Ptačí budky
Ptáci - prezentace
Ptáci - pracovní list
Ptáci - poznávání
Ptáci - kvíz
Druhy ptáků - pracovní list
Prezentace sovy a dravci
BOTANIKA
Přechod rostlin na souš-pracovní list
Mechorosty - prezentace
Kapradiny - prezentace
Kapradiny - pracovní list
Přesličky - pracovní list
Plavuně - pracovní list
Mechorosty - pracovní list
Plavuně, přesličky, kapradiny - pracovní list
Stavba rostlinného těla - pracovní list
Stavba květu - prezentace
Květ - osmisměrka
Jehličnany - prezentace
Listnaté stromy - prezentace, pexeso, puzzle
DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY
Pryskyřníkovité a růžovité - prezentace
Bobovité - pracovní list
Miříkovité - prezentace, pracovní list
Hvězdicovité - prezentace
Jedovaté rostliny - pracovní list
Zelenina - prezentac, pracovní list
Druhy zeleniny - poznávačka
Obilniny - obrázky a výrobky z obilovin, puzzle
Cizokrajné rostliny - prezentace, pracovní list
Rostliny zahrad, polí pracovní list
Význam rostlin - pracovní list
OPAKOVÁNÍ - BOTANIKA
Poznávání rostlin - obrázky
Rostliny - opakování
Rostliny - rébusy, opakování
Rostliny - herbář
 
8. ROČNÍK
SAVCI
Savci biomů světa - pracovní list
Savci - pracovní list opakování
Etologie - pracovní list
Hlodavci - prezentace
Šelmy - pracovní list
Savci - hra
ÚVOD DO BIOLOGIE ČLOVĚKA
Původ a vývoj člověka - prezentace
Vývoj člověka - pracovní list
Lidská plemena - Všeobecná deklarace lidských práv
OPĚRNÁ A POHYBOVÁ SOUSTAVA
Stavba kosti a kloubu - prezentace
Kostra lebky - prezentace
Kostra hrudníku - prezentace
Kostra horní končetiny - prezentace
Kostra dolní končetiny - prezentace
Zakřivení páteře - prezentace
Pohybová soustava - prezentace
Opěrná a pohybová soustava - testové otázky
Horní končetina - pracovní list
Dolní končetina - pracovní list
Svaly - pracovní list
OBĚHOVÁ SOUSTAVA
Oběhová soustava - prezentace
Oběhová soustava - prezentace
Oběhová soustava - pracovní list
Oběhová soustava - osmisměrka
Informace pro dárce kostní dřeně
DÝCHACÍ SOUSTAVA
Dýchací soustava - prezentace
Dýchací soustava - prezentace
Dýchací soustava - testové otázky
Dýchací soustava - pracovní list
TRÁVICÍ SOUSTAVA
Trávicí soustava - prezentace
Složky potravy - prezentace
Testové otázky - trávicí soustava
Trávicí soustava pracovní list
Pracovní list
Zdravá výživa - opakování
Průvodce zdravým životním stylem
Poruchy příjmu potravy
Obezita dětí - informace
VYLUČOVÁNÍ
Močové ústrojí - prezentace
Močové ústrojí - testové otázky
Kožní soustava - prezentace
Kožní soustava - prezentace
Kožní soustava - pracovní list
NERVOVÁ SPOUSTAVA
Nervová soustava - prezentace
Nervová soustava - pracovní list
Smyslové orgány - prezentace
Smysly - pracovní list
POHLAVNÍ SOUSTAVA
Pohlavní soustava, vývin člověka - pracovní list
GENETIKA
Základy genetiky - prezentace
 
9. ROČNÍK
Mineralogie - křížovky
Stupnice tvrdosti - prezentace
Vlastnosti nerostů - prezentace, pracovní list
Poznávání nerostů - prezentace, pracovní list, laboratorní práce
Systém nerostů - prvky
Nerosty - opakování
Mineralogie - osmisměrka
Vývoj pevniny, pohyby lit.desek - prezentace
Vznik pohoří - prezentace, pracovní list
Sopky - prezentace, pracovní list
Vodopády ČR - pracovní list
Tsunami
Tsunami video
Vyvřelé horniny - prezentace
Organogenní usazeniny - prezentace
Půdy - prezentace