Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

6.4.2021 - Výuka od 12.dubna

Na základě rozhodnutí vlády se od pondělí 12. dubna vrací k prezenční výuce žáci 1. stupně. Výuka bude probíhat v rotačním režimu, tzn. příští týden zahájí výuku 3., 4. a 5. třída, v následujícím týdnu je vystřídají ve škole 1. a 2. třída. Další potřebné informace k výuce pošleme rodičům v informačním systému.

                    Zobrazit celý text

 

Virtuální prohlídka
Přírodopis

6. - 9. ročník
Zadání biologické olympiády
Propozice Soutěže mladých zoologů
Akce ZOO Lešná
Přednášky pro děti
Zadání Přírodovědný klokan pro žáky 8.a 9. třídy
Biologické testy
Náplň exkurzí
Atraktivní biologie
Testy,laboratorní práce
Biologie formou her

6. ROČNÍK
Vesmír - video
Vesmír video
Stavba buňky – prezentace
Mikroskop - prezentace
PŘEHLED ORGANISMŮ
Bakterie - prezentace
Bakterie - pracovní list
Vodní řasy - pracovní list
Lišejníky - prezentace
Lišejníky - pracovní list
Houby - laboratorní práce
Prvoci - prezentace
Prvoci - pracovní list
Ploštěnci - prezentace
Žahavci - pracovní list 1
Žahavci - pracovní list 2
Žahavci, ploštěnci - pracovní list
MĚKKÝŠI
Měkkýši -prezentace
Hlavonožci - prezentace
Hlavonožci - pracovní list
Hlavonožci -dolňovačka
PAVOUKOVCI
Klíště - jak se zakousne a jak se ho zbavit - obrázky
VZDUŠNICOVCI
Hmyz - prezentace
Hmyz - pracovní list
Hmyz s proměnou nedokonalou – prezentace
Včela medonosná -prezentace
Hmyz opakování
Hmyz - poznávání podle obrázků
ČLOVĚK A PŘÍRODA
Výroba pomůcek
OPAKOVÁNÍ
Bezobratlí - opakování
Členovci - křížovka
Opakování učiva 6.třídy - formou riskuj
Opakování učiva 6.třídy
Opakování učiva 6.třídy
Opakování učiva 6.třídy
Hry

7. ROČNÍK
STRUNATCI
Ryby - opakování
Podmořský svět - video
Obojživelníci - pracovní list
Dinosauři – prezentace
Útok chřestýše -video
Ptačí budky
Ptáci - prezentace
Ptáci -pracovní list
Ptáci - poznávání
Ptáci – kvíz
Druhy ptáků –pracovní list
Prezentace
Ptáci, přehled řádů, lokality
BOTANIKA
Přechod rostlin na souš-pracovní list
Mechorosty - prezentace
Kapradiny - prezentace
Kapradiny - pracovní list
Přesličky - pracovní list
Plavuně - pracovní list
Mechorosty - pracovní list
Plavuně, přesličky, kapradiny – pracovní list
Stavba rostlinného těla – pracovní list
Stavba rostlinného těla – pracovní list
Stavba květu – prezentace
Květ - osmisměrka
Jehličnany - prezentace
Jehličnany - pracovní list
Listnaté stromy - prezentace
Listnaté stromy - pracovní list
Listnaté stromy - pexeso
DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY
Pryskyřníkovité a růžovité - prezentace
Bobovité - pracovní list
Miříkovité - prezentace
Miříkovité - pracovní list
Hvězdicovité - prezentace
Jedovaté rostliny - pracovní list
Zelenina - prezentace
Zelenina -pracovní list
Druhy zeleniny - poznávačka
Obilniny - obrázky a výrobky z obilovin
Obilniny - puzzle
Cizokrajné rostliny - pracovní list
Cizokrajné rostliny - prezentace
Rostliny zahrad, polí pracovní list
Význam rostlin - pracovní list
OPAKOVÁNÍ - BOTANIKA
Přehled rostlin
Poznávání rostlin - obrázky
Rostliny –opakování
Rostliny – rébusy, opakování
Rostliny - herbář

8. ROČNÍK
SAVCI
Savci biomů světa–pracovní list
Savci – pracovní list opakování
Etologie – pracovní list
Hlodavci - prezentace
Šelmy - pracovní list
Savci - hra
ÚVOD DO BIOLOGIE ČLOVĚKA
Původ a vývoj člověka – prezentace
Vývoj člověka - pracovní list
Lidská plemena – prezentace
Lidská plemena - Všeobecná deklarace lidských práv
OPĚRNÁ A POHYBOVÁ SOUSTAVA
Stavba kosti a kloubu – prezentace
Opěrná soustava -prezentace
Kostra lebky – prezentace
Kostra hrudníku – prezentace
Kostra horní končetiny - prezentace
Kostra dolní končetiny - prezentace
Zakřivení páteře - prezentace
Pohybová soustava – prezentace
Opěrná a pohybová soustava –testové otázky
Horní končetina- pracovní list
Dolní končetina – pracovní list
Svaly – pracovní list
Informace
Informace o vybavení Fitness center
OBĚHOVÁ SOUSTAVA
Oběhová soustava – prezentace
Oběhová soustava - prezentace
Oběhová soustava –pracovní list
Oběhová soustava - osmisměrka
Informace
Informace
DÝCHACÍ SOUSTAVA
Dýchací soustava - prezentace
Dýchací soustava -prezentace
Dýchací soustava - testové otázky
Dýchací soustava – pracovní list
Informace - škodlivost kouření
TRÁVICÍ SOUSTAVA
Trávicí soustava - prezentace
Složky potravy -prezentace
Testové otázky – trávicí soustava
Trávicí soustava pracovní list
Pracovní list
Informace o výživě
Zdravá výživa - opakování
Průvodce zdravým životním stylem
Dětská obezita v ČR – informace
Nebezpečí obezity - informace
Poruchy příjmu potravy
Film o stravování dětí v rychlých občerstvení
Obezita dětí - informace
VYLUČOVÁNÍ
Močové ústrojí - prezentace
Močové ústrojí –testové otázky
Kožní soustava - prezentace
Kožní soustava - prezentace
Kožní soustava – pracovní list
NERVOVÁ SPOUSTAVA
Nervová soustava - prezentace
Nervová soustava - pracovní list
Smyslové orgány - prezentace
Smysly – pracovní list
Optické klamy
POHLAVNÍ SOUSTAVA
Pohlavní soustava - život před narozením
Jak začíná život – video
Pohlavní soustava, vývin člověka – pracovní list
GENETIKA
Základy genetiky - prezentace
ZDRAVOVĚDA
První pomoc

9. ROČNÍK
Mineralogie - křížovky
Stupnice tvrdosti - prezentace
Vlastnosti nerostů - prezentace
Vlastnosti nerostů - pracovní list
Poznávání nerostů - prezentace
Systém nerostů - prvky
Nerosty – pracovní list
Nerosty - laboratorní práce
Nerosty - opakování
Mineralogie - osmisměrka
Litosféra - pracovní list
Vývoj pevniny, pohyby lit.desek – prezentace
Vznik pohoří - prezentace
Vznik pohoří - pracovní list
Sopky - prezentace
Sopky - pracovní list
Vznik pohoří- prezentace
Vznik pohoří - pracovní list
Vývoj pevniny,pohyby lit.desek – prezentace
Vodopády ČR - pracovní list
Tsunami –video
Tsunami video
Vyvřelé horniny - prezentace
Organogenní usazeniny - prezentace
Půdy - prezentace