Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

16.1.2022 - Změny od 17. ledna

Od 17. ledna dochází ke změnám v nařizování karantény a izolace, potřebné informace najdete ZDE . Od pondělí se žáci testují jen jednou týdně (v pondělí) a karanténa platí i pro plně očkované nebo v ochranné lhůtě po covidu. Aktuality MŠMT ke COVID-19 nejdete na tomto webu.

                    Zobrazit celý text


 

V tomto školním roce spolupracujeme v hodinách angličtiny s firmou:

 

Virtuální prohlídka
Německý jazyk
 
PODSTATNÁ JMÉNA
Test – určování rodu
Vše o podstatných jménech v němčině
Členy v NJ
PŘÍDAVNÁ JMÉNA
Výklad učiva v němčině
Vše o přídavných jménech v NJ
ZÁJMENA
Přehled učiva v NJ
Vše o zájmenech v NJ
ČÍSLOVKY
Vše o číslovkách v NJ
SLOVESA
Výklad učiva o slovesech v němčině – přítomný čas
Výklad učiva - minulý čas
Test
Vše o slovesech v NJ
Trpný rod
Závislý infinitiv
Odlučitelné a neodlučitelné předpony
Silná a nepravidelná slovesa
PŘÍSLOVCE
Vše o příslovcích v NJ
PŘEDLOŽKY
Výklad učiva v NJ
Vše o předložkách v NJ
Předložkové vazby se slovesy
SPOJKY
Test – das - dass
Vše o spojkách v NJ
VĚTY
Test – tvorba otázek
Vedlejší věty
Slovosled ve větách
 
ZÁBAVA
Křížovky on-line
SLOVNÍ ZÁSOBA
Procvičování německé výslovnosti
Zrádná slova
Roční období, měsíce, …
Země, města, obyvatelé, …
Slovní zásoba - časování sloves
Slovní zásoba v NJ
Bajky,pohádky,pravopis...
PROCVIČOVÁNÍ
Procvičování
Gramatika
Mluvnická učiva a testy
KE STAŽENÍ
Ke stažení
TESTY ONLINE
Souhrn gramatiky, doplňování slov, přepis vět, hledání chyb...
Test - souhrn gramatiky
Doplňování vět
Test - skládání souvětí
Doplňování vět, souhrn gramatiky 1
Doplňování vět, souhrn gramatiky 2
Testy pro začátečníky i pokročilé
Testy - gramatika, slovíčka