Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

29.12.2020 - Výuka od pondělí 4. 1.

Od pondělí 4. 1. 2021 podle nařízení vlády nastoupí do školy pouze 1. a 2. třída, v běžném provozu tedy budou také obě družiny pro tyto třídy. Ostatní ročníky budeme vyučovat opět distančně. Zítra zadáme rozvrhy hodin do IS. Podle něj budou nastaveny hodiny v aplikaci Teams. Distanční výuka bude probíhat ve stejném režimu jako v říjnu a listopadu. Začínat tedy budeme v 7:30 hodin. Žáci po dobu povinné distanční výuky mají nárok odebírat školní obědy. Všem žákům 3. – 9. ročníku jsme obědy odhlásili, pokud si je budete chtít odebírat do jídlonosičů, je třeba si obědy přihlásit u vedoucí jídelny paní Jany Růčkové (kontakty jsou na školním webu). Potřebujete-li zapůjčit notebook nebo tablet, napište email na adresu h.korduliakova@zsvb.cz, abychom si domluvili den a čas.

                    Zobrazit celý text

 

Virtuální prohlídka
Německý jazyk

VOLITELVÝ PŘEDMĚT PRO 7. - 9. ročník

PODSTATNÁ JMÉNA
Test – určování rodu
Vše o podstatných jménech v češtině
Členy v ČJ
PŘÍDAVNÁ JMÉNA
Výklad učiva v němčině
Vše o přídavných jménech v CJ
ZÁJMENA
Přehled učiva v ČJ
Vše o zájmenech v ČJ
ČÍSLOVKY
Vše o číslovkách v ČJ
SLOVESA
Výklad učiva o slovesech v němčině – přítomný čas
Výklad učiva o slovesech v němčině – přítomný čas
Výklad učiva - minulý čas
Časování pomocných sloves
Test
Vše o slovesech v ČJ
Trpný rod
Závislý infinitiv
Odlučitelné a neodlučitelné předpony
Silná a nepravidelná slovesa
PŘÍSLOVCE
Vše o příslovcích v ČJ
PŘEDLOŽKY
Výklad učiva v ČJ
Vše o předložkách v ČJ
Předložkové vazby se slovesy
SPOJKY
Test – das - dass
Vše o spojkách v ČJ
VĚTY
Test – tvorba otázek
Vedlejší věty
Slovosled ve větách

ZÁBAVA
Křížovky on-line
Hry
Hry v němčině
Texty v NJ
Online křížovky, …
Hry
Hry, křížovky...
Křížovky, hry..
SLOVNÍ ZÁSOBA
Procvičování německé výslovnosti
Zrádná slova
Roční období, měsíce, …
Země, města, obyvatelé, …
Slovní zásoba
Slovní zásoba v NJ
Zajímavosti o ČR v NJ
Bajky,pohádky,pravopis...
PROCVIČOVÁNÍ
Procvičování
Gramatika
Gramatika
Zvratná slovesa
Mluvnická učiva a testy
KE STAŽENÍ
Ke stažení
Produkty k zakoupení
Testy - přehled učiva
TESTY ONLINE
Zkrácený příklad přijímacích testů
Souhrn gramatiky, doplňování slov, přepis vět, hledání chyb...
Test - souhrn gramatiky
Doplňování vět
Test - skládání souvětí
Doplňování vět, souhrn gramatiky 1
Doplňování vět, souhrn gramatiky 2
Testy pro začátečníky i pokročilé
Test - souhrn učiva
Testy různých úrovní, křížovky
Testy - souhrn učiva (jirpa.cz)
Testy - gramatika, slovíčka
Test - souhrn učiva (akcent.cz)