Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

6.4.2021 - Výuka od 12.dubna

Na základě rozhodnutí vlády se od pondělí 12. dubna vrací k prezenční výuce žáci 1. stupně. Výuka bude probíhat v rotačním režimu, tzn. příští týden zahájí výuku 3., 4. a 5. třída, v následujícím týdnu je vystřídají ve škole 1. a 2. třída. Další potřebné informace k výuce pošleme rodičům v informačním systému.

                    Zobrazit celý text

 

Virtuální prohlídka
Fyzika

6. ROČNÍK
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK
Výborné!
pracovní listy
Model atomu
Částice v atomu
Opakování atom, částice
Vznik iontů
Dobrá teorie, obrázky i test atom
Model atomu - vrstvy
Pokusy z elektostatiky
Jednoduché pokusy z elektrostatiky
Zajímavé návody na pokusy
Příklady působení statické elektřiny – blesk, náboje na nádobách...
Testy elektrostatika
Zničení elektroniky
Pohled na elektron
FYZIKÁLNÍ VELIČINY
TEPLOTA
Životopis Fahrenheit
Porovnání teplotních stupnic
Historie vývoje teploměrů
Typy teploměrů z praxe
Druhy teploměrů
Bezdotykové IČ
Teploty barev plamene, slunce apod.
Kelvinova stupnice
ČAS
Typy a vývoj hodin
Automatické měření času – závody obrázek
Vývoj hodin
Typy hodin ke koupení
Časová pásma přepínání na mapě
Datová mapa, časová pásma
Aktuální čas na Zemi
Seznam časových pásem
Zjištění času průletu stanice ISS
Vznik názvu sekundy
HMOTNOST
Typy vah
Průmyslové nákladní váhy
Osobní váhy
Nutriční váhy
Nosnost zařízení
Nová definice kilogramu
OBJEM
Odměrky pro gastro
Netradiční jednotky objemu
Převody - test
Převody jednotek podle věku
Test na objem (dobrý)
DÉLKA
Prototyp metru
Historie stanovení metru
MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK
Pěkné obrázky - magnet
Pojmy, využití magnetů - jdi na záložku Příklady použití
Popis mag. síly, úlohy
Účinky magnetoterapie
Orientace netopýrů podle mag. pole
Pokus pro důkaz mag. pole Země
Magnetická kapalina
Video
Mag. kapalina - video
Magnetické pole vodiče
Magnetizace látky
Magnetosféra
Výborné
Orientace zvířat podle mag. pole

7. ROČNÍK
SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI
Siloměr pro zábavu
Gravitační síla – popis, nákres, test
Fg ve vesmíru
Newton věřící
Vysvětlení ,otázky
Skládání sil
Skládání sil
Deformační účinky sil
Pohybové účinky sil teorie, test
KAPALINY
Zajímavý pokus a výpočet
Zákony ,nákresy
Opakování
Test
Hydr. zvedák v autodiagnostice
Zvedák - opravy aut
PLYNY
Cirkulace
Chem. složení
Atmosféry
Tepelné sféry atmosféry
Složení
Radiosonda pro zkoumání atmosféry
Meteorologické prvky
Obr. heliograf
Elektrické vlastnosti vzduchu
Skleníkový efekt - výklad i obr.
Skleníkový efekt
Pokus arch.Z v plynech
Model vrtulníku k výrobě
Plzeňská výstava
Bumerang funkce
OPTIKA
Teorie i obrázky
Test
Prezentace jednotlivých opt. jevů
Informace o brýlích z praxe
Plavecké brýle
Rady pro výběr slunečních brýlí
Multifokální brýle
Dioptrie, kontaktní čočky
Zatmění Slunce
Slepá skvrna
Duha
Duha
Duha v umění
Duha v praxi
Počítačové animace

8. ROČNÍK
PRÁCE A ENERGIE
Páka - applet
Projevy sluneční energie
Jednoduché stroje - opakování zajímavé
Páka - interaktivní příklad
Kladkostroj - applet
Mechanická práce - příklady
Výkon – příklady
Teplo - příklady
Zápisy celého tématu
TEPELNÉ JEVY
Využití živočišného tepla
Obnovitelné zdroje energie
Ceny energií
Interaktivní dům úspor energie
Energetický štítek
Spotřeba el. energie televize
SPALOVACÍ MOTORY
Princip spalovacího motoru, video
Kvalita a označování paliv
Dvoudobý spalovací motor
Vše o Jawa 50
Vše o karburátoru
ZVUKOVÉ JEVY
Zápisy k tématu
Vše o hlukové zátěži
Hluk v dopravě
Okna a hluk
Měření různého hluku
Ultrazvukové čističky
Vyšetření ultrazvukem
Infrazvuk – zdroje – účinky
Tón
ELEKTRICKÝ OBVOD
Ohmův zákon - interaktivní
Ohmův zákon -applet
Zapojení rezistorů
Zapojení rezistorů – applet
Noční - nízký tarif
LED žárovky

9. ROČNÍK
Vše o fyzice - Techmanie
Životopisy vědců
Edison –video
Životopisy fyziků
Bezpečnost při zacházení s el. proudem
ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY
Magnetické pole kolem magnetu
Magnetické pole vodiče s proudem
Elektromagnetická indukce video
Elektromagnetické relé
Princi detektoru kovů a indukčního vařiče
Stejnosměrný elektromotor
Vznik střídavého proudu
Praktické aplikace elmag. jevů
Záznamová media
POLOVODIČE
Termistor
Fotorezistor
Tyristor
Zesilovač
Telefon
ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ
Elektromagnetická vlna – applet
Elektromagnetické vlny – prezentace
Elektromagnetické vlnění – prezentace
Elektromagnetické vlny - anglicky
Elektromagnetická pole a zdraví
Vlny a zdraví
Elektrosmog
Elektromagnetické vlny a počasí
Vše o světle
Mikrovlnky a potraviny
CT vyšetření - video
Vyšetření – magnetická rezonance – video
Vyšetření ultrazvukem
CT a zdraví
Rentgen a zdraví
Panoramatický rentgen
Rtg snímky zvířat
EEG vyšetření
Gama nůž
EKG
RADIOAKTIVITA
Radioaktivní záření – přehled i video
Radioaktivní rozpadové řady
Jaderná elektrárna – schéma
Měření radioaktivity
Vše o radonu
Radiační mapy - radon
Radioaktivita z Černobylu - animace
Výbuch jaderné bomby – video
Výbuch jaderné bomby na moři
Ochrana před radioaktivní zářením
VESMÍR
Sluneční soustava – přehled o planetách
Videa z vesmíru
Galerie snímků planet, Slunce, měsíců
Průlet vesmírem – nutno stáhnout program
Vývoj hvězdy – aplet
Mlhoviny – zrod hvězd
Nobelova cena za fyziku 2011
Aktuální stav Měsíce
Aktuální stav Slunce
Otáčivá obloha
Meteory
Encyklopedie astronomie