Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

16.1.2022 - Změny od 17. ledna

Od 17. ledna dochází ke změnám v nařizování karantény a izolace, potřebné informace najdete ZDE . Od pondělí se žáci testují jen jednou týdně (v pondělí) a karanténa platí i pro plně očkované nebo v ochranné lhůtě po covidu. Aktuality MŠMT ke COVID-19 nejdete na tomto webu.

                    Zobrazit celý text


 

V tomto školním roce spolupracujeme v hodinách angličtiny s firmou:

 

Virtuální prohlídka
Dějepis
 
HISTORIE CELKOVĚ - PRAVĚK AŽ SOUČASNOST
On-line učebnice dějepisu, historické dokumenty, testy, časová přímka, pojmy
Historie celkově 1
Historie celkově 2
Pracovní listy, mapy
Učební texty
Prezentace
Obrazový materiál
Pracovní listy
Referáty a seminárky z historie
Digitalizované mapy území Čech, Moravy a Slezska (vojenské mapování, stabilní katastr)
Staré a historické mapy Čech, Moravy a Slezska
Životopisy online
Vojenství, řemesla, kdo byl kdo
Testy
Časové osy, data, místa, osobnosti
Historické animace v angličtině
Rodokmeny, erby
Životopisy českých panovníků
Encyklopedie panovníků
Videa (Popularis ČT)
Videa (Dějiny udatného českého národa)
Články o historii
Databáze referátů
Virtuální cestování po ČR
Historie omalovánky
Umělecké směry všech období
Války a vojenství
Hrady a zámky
Virtuální encyklopedie náboženství, filozofie a dalších humanitních obo
 
6. ROČNÍK
PRAVĚK
Archeologická naleziště
Charakteristika jednotlivých období
STAROVĚK
Dějiny Řecka a Říma
Testy
Starověk
Dějiny Starověku
Antická mytologie - TV dokument
STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE
Dějiny
Testy
STAROVĚKÝ EGYPT
Dějiny Egypta
Bohové
TV dokument
STAROVĚKÁ INDIE A ČÍNA
Testy
STAROVĚKÉ ŘECKO
Dějiny Řecka
Řecká mytologie
STAROVĚKÝ ŘÍM
Antická společnost
Testy
Testy
Starověký Řím: jednotlivá období, každodenní život, (anglicky)
 
7. ROČNÍK
STŘEDOVĚK
České a evropské středověké dějiny
Středověk
Středověk
Mapy Evropy
Johanka z Arku
Křížové výpravy
Vikingové
Byzanc
Franská říše
Sámova říše
Sámo
Historie Uherska
Osmanská říše
Knihtisk
TV dokument
TV dokument
NÁBOŽENSTVÍ
Náboženství v období starověku a středověku
Křesťanství
VELKÁ MORAVA
Velkomoravská říše
Velkomoravská říše
Cyril a Metoděj
Památník Velké Moravy
Archeoskanzen v Modré
Velkomoravská říše
PŘEMYSLOVCI
Přemyslovci
Přemyslovci
Přemyslovci
Testy
LUCEMBURKOVÉ
Jan Lucemburský
Jan Lucemburský
TV dokument
Lucemburkové
UMĚLECKÉ SMĚRY
Gotika
Umělecké směry
Gotika
Renesance
Renesance a humanismus
SLOVANÉ
Slované
Slované - pohanství
HUSITSVÍ
Husité
Husitské bitvy
Jan Žižka (životopis)
TŘICETILETÁ VÁLKA
Třicetiletá válka
 
8. ROČNÍK
Novověk
Osvícenství
Osvícenství, Napoleon
Francouzská revoluce
Novověk
Rakousko-Uhersko
Válka 1866
Karlův most-TV dokument
Historie a vznik Spojených států amerických
Kolekce digitalizovaných periodik a monografií z 19. a 20. století
Marie Terezie
Josef II.
České národní obrození
 
9. ROČNÍK
Druhá světová válka (články, fotografie, …)
Web o druhé světové válce
Období studené války
Čs. armáda, opevnění
Novodobé dějiny
Ležáky - TV dokument
Po roce 1989 - TV dokument
Paláce 1. republiky - TV dokument
Studená válka
Dobové dokumenty, průkazy…