Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

29.12.2020 - Výuka od pondělí 4. 1.

Od pondělí 4. 1. 2021 podle nařízení vlády nastoupí do školy pouze 1. a 2. třída, v běžném provozu tedy budou také obě družiny pro tyto třídy. Ostatní ročníky budeme vyučovat opět distančně. Zítra zadáme rozvrhy hodin do IS. Podle něj budou nastaveny hodiny v aplikaci Teams. Distanční výuka bude probíhat ve stejném režimu jako v říjnu a listopadu. Začínat tedy budeme v 7:30 hodin. Žáci po dobu povinné distanční výuky mají nárok odebírat školní obědy. Všem žákům 3. – 9. ročníku jsme obědy odhlásili, pokud si je budete chtít odebírat do jídlonosičů, je třeba si obědy přihlásit u vedoucí jídelny paní Jany Růčkové (kontakty jsou na školním webu). Potřebujete-li zapůjčit notebook nebo tablet, napište email na adresu h.korduliakova@zsvb.cz, abychom si domluvili den a čas.

                    Zobrazit celý text

 

Virtuální prohlídka
Chemie

8. ROČNÍK
CHEMICKÝ DĚJ
Výstražné symboly, HP věty
Pokusy - videa i teorie
Chemické děje z praxe
METODY ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK ZE SMĚSÍ
Dělicí metody
Doplňovačka
Odsolování vody – všechny metody
Separační metody – přehled
VODA
Esej a teorie – 3 díly
Odpadní voda – 2 díly
Kořenová čistička odpadních vod i obrázek
Tvrdost vody
PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ
Interaktivní PSP - vlastnosti
PSP anglicky
Vliv prvků na zdraví
Chemické složení ženy - vtipné
Prvky – spojení znalostí F a CH
Prvky a zdraví
Prvky chybějící Čechům
Prvky v těle a v různých potravinách
Těžké kovy a jejich vliv na organismus
OXIDY
Oxidy prezentace
Oxid uhelnatý v krbu a autě
Oxid uhličitý – přísada do potravin
Oxid uhličitý – vliv na zdraví v domech
Oxid siřičitý – přísada do potravin
Oxid siřičitý – síření vína
Oxid titaničitý – přísada do potravin
Oxid titaničitý – video
Sušidla
Oxid křemičitý – přísada do potravin
Sklo
Oxid hlinitý – využití
HYDROXIDY
Hydroxidy - učební text + video
Hydroxid sodný a zdraví
Hydroxid draselný a zdraví
KYSELINY
Kyseliny - učební text + video
SOLI
Sůl a zdraví
Glutaman sodný v potravinách
Benzoan sodný v potravinách
Seznam nebezpečných přísad do potravin
Výroba domácího mýdla
Vše o mýdle
Octan sodný - horký led -video
Krystaly šťavelanů
Uhličitan vápenatý v potravinách
Uhličitan vápenatý - učební text + video

9. ROČNÍK
UHLOVODÍKY
Zdroje uhlovodíků
Výrobky z ropy
DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ
Účinky na zdraví i ŽP
Teflon - nutno se registrovat
Účinky PCB na zdraví
ALKOHOLY
Interakce s léčivy
Odbourávání alkoholu
Účinky alkoholu
Alkohol škodí - článek
Kocovina - článek
KARBONYLOVÉ SLOUČENINY
Formaldehyd využití v praxi a vliv na zdraví
Aceton
Toxikologie acetonu
KARBOXYLOVÉ SLOUČENINY
Kyselina mléčná
Kyselina citronová
Kyselina šťavelová v praxi
Kyselina vinná
Přírodní látky – jasný přehled
CUKRY
Trávéní cukrů - složitost
Typy sladidel
Přehled a popis
TUKY
Typy, skladování
Testy másla a margarinů
Složení a původ Ramy
BÍLKOVINY
Celiakie
Nejvhodnější zdroje bílkovin
VITAMÍNY
Ničení vitamínů
Význam pro pleť
Proč získávat vitamím D
Vitamíny pro srdce
Důležitost vitamínu C
HORMONY
Obrázky orgánů a popis hormonů
Fytohormony v krémech
Systém učení fytohormonů
Fytohormon z kontryhele
REDOXNÍ REAKCE
Vysoká pec v Ostravě - obrázky
Typy tužkových baterií
Typy autobaterií
Gelová autobaterie
Prvky a změny vlastností oceli