Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

16.1.2022 - Změny od 17. ledna

Od 17. ledna dochází ke změnám v nařizování karantény a izolace, potřebné informace najdete ZDE . Od pondělí se žáci testují jen jednou týdně (v pondělí) a karanténa platí i pro plně očkované nebo v ochranné lhůtě po covidu. Aktuality MŠMT ke COVID-19 nejdete na tomto webu.

                    Zobrazit celý text


 

V tomto školním roce spolupracujeme v hodinách angličtiny s firmou:

 

Virtuální prohlídka
Matematika - 1.stupeň
1. ročník
PROCVIČOVÁNÍ
Dolpňování výsledků +,- do 20, i s přechodem desítky
 
2. ročník
NÁSOBILKA
Doplňování výsledků - hra
Pexeso, násobilka
Hra - násobilka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
PROCVIČOVÁNÍ
Sčítání dvojciferných čísel - hra
 
3. ročník
Učivo 3. ročníku souhrnně
 
4.- 5.ročník
DESETINNÁ ČÍSLA
Desetinná čísla
Zaokrouhlování
ZLOMKY
Zlomky
PŘEVODY JEDNOTEK
Jednotky hmotnosti
Opakování jednotek hmotnosti
Jednotky délky
ŘÍMSKÉ ČÉSLICE
Římské číslice
MALÁ NÁSOBILKA
Žabičky
Kočičí násobilka
Klauni
Shrek
NÁSOBENÍ
Písemné násobení
Násobení mimo obor násobilky
Příklady typu 3x24
Příklady typu 4x60
Velká násobilka
DĚLENÍ
Písemné dělení
Dělení se zbytkem
Písemné dělení se zbytkem
SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ
Sčítání, odčítání 0-1000
Sčítání, odčítání 0-1000
Sčítání do tisíce
ZAOKROUHLOVÁNÍ
Zaokrouhlování
Zaokrouhlování desetinných čísel
ROVNICE
Rovnice
Rovnice
SLOVNÍ ÚLOHY
Slovní úlohy
Slovní úlohy na sčítání, odčítání
Slovní úlohy na násobení, dělení
GEOMETRIE
Opakovací test z geometrie
Střed úsečky-návod
Sestrojení trojúhelníku(sss) - návod
Osa úsečky-návod
Sestrojení čtverce - návod
Sestrojení obdélníkU - návod
Kružnice opsaná-návod
OSTATNÍ
Matematické řetězce
Příklady s kontrolou
Zábavná matematika