Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

29.12.2020 - Výuka od pondělí 4. 1.

Od pondělí 4. 1. 2021 podle nařízení vlády nastoupí do školy pouze 1. a 2. třída, v běžném provozu tedy budou také obě družiny pro tyto třídy. Ostatní ročníky budeme vyučovat opět distančně. Zítra zadáme rozvrhy hodin do IS. Podle něj budou nastaveny hodiny v aplikaci Teams. Distanční výuka bude probíhat ve stejném režimu jako v říjnu a listopadu. Začínat tedy budeme v 7:30 hodin. Žáci po dobu povinné distanční výuky mají nárok odebírat školní obědy. Všem žákům 3. – 9. ročníku jsme obědy odhlásili, pokud si je budete chtít odebírat do jídlonosičů, je třeba si obědy přihlásit u vedoucí jídelny paní Jany Růčkové (kontakty jsou na školním webu). Potřebujete-li zapůjčit notebook nebo tablet, napište email na adresu h.korduliakova@zsvb.cz, abychom si domluvili den a čas.

                    Zobrazit celý text

 

Virtuální prohlídka
1. stupeň - Český jazyk
 
1. ROČNÍK
ČTENÍ
Pracovní list, spojování slabik s obrázky
Pracovní list, spojování slabik s obrázky
Pracovní list, spojování samohlásek s obrázky Pracovní list, Karkulka
Skládání slov z písmen, hra, les
Skládání slov z písmen, hra, zvířata v ZOO
Skládání slov z písmen, hra, zvířata domácí
Hra, pozorné čtení
Ukazovací říkadla, cvičení s verši
Čtení s porozuměním, hra, výběr obrázků
Tajenky pro prvňáky
Hra, skládání vět ze slov
PSANÍ
Grafomotorické cviky
 
2. ROČNÍK
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Pracovní listy
Pracovní listy
HLÁSKY, VĚTY, SLOVA
Dělení hlásek, barevná tabule
Křížovky, doplňování písmen
Hra, dělení slov ve větě (počítání slov)
Počítání slabik ve slovech, hra
Pracovní list - krátké a dlouhé samohlásky
Pracovní list - tvrdé a měkké souhlásky
Pracovní list - tvrdé souhlásky
Pracovní list - Jarní barevná čeština - tvrdé a měkké souhlásky
Hra - doplňování tvrdých a měkkých slabik
Doplňovací cvičení i, y - hra
Doplňování tvrdých a měkkých slabik - hra
DOPLŇOVÁNÍ Ů,Ú
Pracovní list
Pravidlo psaní ů,ú, barevná tabule
ABECEDA
Pracovní list
Seřazování abecedy, hra
Uč se abecedu s obrázkem
SLOVNÍ DRUHY
Základ o podstatných jménech, barevná tabulka
Třídění podstatných jmen - hra
Základy o slovesech
Přiřazování slov ke slovním druhům - hra
Hra - určování slovních druhů
DRUHY VĚT
Doplňování otazníku a vykřičníku za větami - hra
Hra 1
Hra 2
Hra 3
PÁROVÉ SOUHLÁSKY
Hra
Hra - doplňovačka
PROCVIČOVÁNÍ
Hra 1 - učivo 2. třídy
Hra 2 - učivo 2. třídy
Hra 3 - učivo 2. třídy
Hra - krátké a dlouhé samohlásky a jiné
 
3. ROČNÍK
TVRDÉ A MĚKKÉ SOUHLÁSKY
Pracovní list
ŘAZENÍ VĚT DO TEXTU
Hra - skládání vět do textu (pořadí vět)
VYJMENOVANÁ SLOVA
Hra
Hra, doplňovačka
Hra
Hra, doplňovačka
PÁDOVÉ OTÁZKY
Hra, pádové otázky
Hra
Hra
SLOVNÍ ZÁSOBA
Pracovní list, protikladná slova
Hra - protikladná slova
Hra - nadřazená slova
Hra - nadřazená slova
Hra - synonyma
Hra - synonyma
Hra - opozita
SLOVNÍ DRUHY
Hra
 
4. ROČNÍK
TESTY A PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISNÝCH JEVŮ
Pravopisná cvičení, testy
Testy pravopisných jevů
Testy pravopisných jevů
Testy pravopisných jevů
Testy pravopisných jevů
Přehledy gramatiky, testy
Testy
Online cvičení
Pravopisné hry ke stažení
Přehled pravopisu
Testy ke zkouškám z češtiny
Testy po ročnících
Procvičování po ročnících
Katalog výukových materiálů
DIKTÁTY
Diktáty a pravopisná cvičení
Diktáty
Diktáty pravopisná cvičení
Diktáty ke stažení
Diktáty
ABECEDA
Pracovní list - abeceda
Pracovní list
VYJMENOVANÁ SLOVA
Procvičování
Gramatika
Procvičování
Souhrnné procvičování
Pravidla
Test, hra
Procvičování
Procvičování
SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM
Procvičování
Gramatika
Test, kviz, hra
PŘEDPONY
Procvičování
SLOVNÍ DRUHY
Procvičování 1
Procvičování 2
Procvičování 3
Přehled slovních druhů
Test slovní druhy 1
Test slovní druhy 2
Procvičování
PODSTATNÁ JMÉNA
Podstatná jména – pracovní list
Pracovní list
Gramatika
Test
Vzory podstatných jmen
O SLOVĚ
Spojovačka
Spojovačka
Gramatika
STAVBA SLOVA
Hra
 
5. ROČNÍK
TESTY A PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISNÝCH JEVŮ
Pravopisná cvičení, testy
Testy pravopisných jevů
Testy pravopisných jevů
Testy pravopisných jevů
Testy pravopisných jevů
Přehledy gramatiky, testy
Testy
Online cvičení
Pravopisné hry ke stažení
Přehled pravopisu
Testy ke zkouškám z češtiny
Testy po ročnících
Procvičování po ročnících
Katalog výukových materiálů
DIKTÁTY
Diktáty a pravopisná cvičení
Diktáty
Diktáty pravopisná cvičení
Diktáty ke stažení
Diktáty
ABECEDA
Pracovní list - abeceda
Pracovní list
VYJMENOVANÁ SLOVA
Procvičování
Gramatika
Procvičování
Souhrnné procvičování
Pravidla
Test, hra
Procvičování
Procvičování
SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM
Procvičování
Gramatika
Test, kviz, hra
PŘEDPONY
Procvičování
SLOVNÍ DRUHY
Procvičování 1
Procvičování 2
Procvičování 3
Přehled slovních druhů
Test slovní druhy 1
Test slovní druhy 2
Procvičování
PODSTATNÁ JMÉNA
Podstatná jména – pracovní list
Pracovní list
Gramatika
Test
Vzory podstatných jmen
PŘÍDAVNÁ JMÉNA
Gramatika
Test
Procvičování
Koncovky přídavných jmen
ZÁJMENA
Druhy zájmen
Výrazy - sebou / s sebou
Zájmena mě/mně
ČÍSLOVKY
Gramatika
O SLOVĚ
Spojovačka
Spojovačka
Gramatika
STAVBA SLOVA
Hra