Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

16.1.2022 - Změny od 17. ledna

Od 17. ledna dochází ke změnám v nařizování karantény a izolace, potřebné informace najdete ZDE . Od pondělí se žáci testují jen jednou týdně (v pondělí) a karanténa platí i pro plně očkované nebo v ochranné lhůtě po covidu. Aktuality MŠMT ke COVID-19 nejdete na tomto webu.

                    Zobrazit celý text


 

V tomto školním roce spolupracujeme v hodinách angličtiny s firmou:

 

Virtuální prohlídka
Český jazyk - 1.stupeň
1. ROČNÍK
ČTENÍ
Skládání slov z písmen, hra, les
Skládání slov z písmen, hra, zvířata v ZOO
Skládání slov z písmen, hra, zvířata domácí
Hra, pozorné čtení
Tajenky pro prvňáky
Hra, skládání vět ze slov
 
2. ROČNÍK
HLÁSKY, VĚTY, SLOVA
Dělení hlásek, barevná tabule
Křížovky, doplňování písmen
Hra, dělení slov ve větě (počítání slov)
Počítání slabik ve slovech, hra
Hra - doplňování tvrdých a měkkých slabik
Doplňovací cvičení i, y - hra
Doplňování tvrdých a měkkých slabik - hra
DOPLŇOVÁNÍ Ů, Ú
Pravidlo psaní ů, ú, barevná tabule
ABECEDA
Seřazování abecedy, hra
Uč se abecedu s obrázkem
SLOVNÍ DRUHY
Třídění podstatných jmen - hra
Základy o slovesech
Přiřazování slov ke slovním druhům - hra
DRUHY VĚT
Doplňování otazníku a vykřičníku za větami - hra
Hra 1
Hra 2
Hra 3
PÁROVÉ SOUHLÁSKY
Hra
Hra - doplňovačka
PROCVIČOVÁNÍ
Hra 1 - učivo 2. třídy
Hra 2 - učivo 2. třídy
Hra 3 - učivo 2. třídy
Hra - krátké a dlouhé samohlásky a jiné
 
3. ROČNÍK
ŘAZENÍ VĚT DO TEXTU
Hra - skládání vět do textu (pořadí vět)
VYJMENOVANÁ SLOVA
Hra
Hra, doplňovačka
Hra
Hra, doplňovačka
PÁDOVÉ OTÁZKY
Hra, pádové otázky
Hra
Hra
SLOVNÍ ZÁSOBA
Hra - protikladná slova
Hra - nadřazená slova
Hra - synonyma
Hra - synonyma
Hra - opozita
SLOVNÍ DRUHY
Hra
 
4. ROČNÍK
TESTY A PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISNÝCH JEVŮ
Pravopisná cvičení, testy
Testy pravopisných jevů
Testy pravopisných jevů
Přehledy gramatiky, testy
Testy
Online cvičení
Pravopisné hry ke stažení
Přehled pravopisu
Procvičování po ročnících
DIKTÁTY
Diktáty a pravopisná cvičení
Diktáty
Diktáty pravopisná cvičení
Diktáty ke stažení
Diktáty
ABECEDA
Pracovní list - abeceda
Pracovní list
VYJMENOVANÁ SLOVA
Gramatika
Procvičování
Souhrnné procvičování
Pravidla
Procvičování
Procvičování
PŘEDPONY
Procvičování
SLOVNÍ DRUHY
Procvičování 1
Procvičování 2
Přehled slovních druhů
Test slovní druhy 1
Procvičování
PODSTATNÁ JMÉNA
Gramatika
Test
Vzory podstatných jmen
O SLOVĚ
Spojovačka
Spojovačka
Gramatika
STAVBA SLOVA
Hra
 
5. ROČNÍK
TESTY A PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISNÝCH JEVŮ
Pravopisná cvičení, testy
Testy pravopisných jevů
Testy pravopisných jevů
Přehledy gramatiky, testy
Testy
Online cvičení
Pravopisné hry ke stažení
Přehled pravopisu
Procvičování po ročnících
Katalog výukových materiálů
DIKTÁTY
Diktáty a pravopisná cvičení
Diktáty
Diktáty pravopisná cvičení
Diktáty ke stažení
Diktáty
ABECEDA
Pracovní list - abeceda
Pracovní list
VYJMENOVANÁ SLOVA
Procvičování
Souhrnné procvičování
Pravidla
Procvičování
Procvičování
PŘEDPONY
Procvičování
SLOVNÍ DRUHY
Procvičování 1
Procvičování 2
Přehled slovních druhů
Test slovní druhy 1
Procvičování
PODSTATNÁ JMÉNA
Gramatika
Test
Vzory podstatných jmen
PŘÍDAVNÁ JMÉNA
Gramatika
Test
Procvičování
Koncovky přídavných jmen
ZÁJMENA
Druhy zájmen
Výrazy - sebou / s sebou
Zájmena mě/mně
ČÍSLOVKY
Gramatika
O SLOVĚ
Spojovačka
Spojovačka
Gramatika
STAVBA SLOVA
Hra