Základní škola Valašská Bystřice
Valašská Bystřice 360
756 27


Novinky

28.6.2018 - Nabídka pracovního místa

ZŠ Valašská Bystřice přijme pro školní rok 2018/2019 učitele/učitelku prvního stupně.

Kontakty: 571 751 891, 571 751 881, zsvalbystrice@zsvb.cz

Zobrazit celý text

Virtuální prohlídka

Školní družina

Školní družina je otevřena do 15.20 hod. v pracovní dny. Pokud rodiče přihlásí žáka do školní družiny a dítě je přijato, jsou povinni dbát na to, aby žák docházel včas a pravidelně. S paní vychovatelkou je také nutné domluvit přesný čas odchodu žáka z družiny. V případě, že žák byl ve škole, ale do družiny nepůjde, je nutné ho písemně omluvit. I v letošním školním roce budou do školní družiny přijati nejprve žáci první třídy, zůstanou-li volná místa do naplnění povolené kapacity místnosti, doplníme stanovený počet žáky 2. třídy.
Vedoucí vychovatelka je Miroslava Sirotná.
Děti přicházejí do družiny po ukončení vyučování - po 4. nebo 5. vyučovací hodině. Rodiče jsou povinni dbát o pravidelnou docházku dětí. Každou absenci musí řádně omluvit a o uvolnění požádat písemně nebo telefonicky na č. 571 751 897.

Příspěvek na ŠD se vybírá dvakrát ročně v měsíci říjnu a únoru, a to podle délky pobytu dětí.
Děti od 1110 - 13 hodin platí ročně 500 Kč.
Děti od 1110 - 1520 hodin platí ročně 1 000 Kč.
Peníze slouží k nákupu hraček a pomůcek. Příspěvek je vybírán na stvrzenku ZŠ prostřednictvím vychovatelky.

Děti si hrají buď individuálně nebo v menších skupinách. Vybírají si z těchto činností: