Základní škola Valašská Bystřice
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

12.12.2018 - Připomenutí srpnové informace školní jídelny

Od ledna 2019 ruší Česká spořitelna sběrný účet, na který majitelé sporožirových účtů hradili stravné. Je proto potřeba, aby si tito plátci zřídili nový souhlas s inkasem pro č. účtu naší školy 4002433801/0100.

Zobrazit celý text

Virtuální prohlídka

Novinky

 

12. 12. 2018 Připomenutí srpnové informace školní jídelny  

Od ledna 2019 ruší Česká spořitelna sběrný účet, na který majitelé sporožirových účtů hradili stravné. Je proto potřeba, aby si tito plátci zřídili nový souhlas s inkasem pro č. účtu naší školy  4002433801/0100

10. 12. 2018 Beseda ÚP pro deváťáky a rodiče

Ve středu 12. 12. 2018 v 15:00 na Úřadu práce v Rožnově pod Radhoštěm se koná beseda pro žáky devátých ročníků a jejich rodiče, kde můžete získat informace týkající se volby povolání i pravděpodobnosti uplatnění na trhu práce. Letáček najdete ZDE.

18. 11. 2018 Bruslení

V listopadu jsme pro naše žáky zorganizovali bruslení na Zimním stadionu v Rožnově p.R. - 20. 11. pro druhý stupeň a 26. 11. pro první stupeň. Odjezd bude v 11:30 hodin od školy a návrat do 14 hodin. Autobus bude zaplacen z rozpočtu SRPŠ, žáci platí jen 15 Kč za bruslení. Prosíme rodiče, aby dohlédli na oblečení vhodné na bruslení, čepice a rukavice.

11. 11. 2018 Kurz anglické konverzace

V týdnu od 12. do 16. listopadu 2018 proběhne na naší škole Kurz anglické konverzace pro žáky pátých tříd. Celkem se ho zúčastní 22 páťáků, vyučujícím bude Ben Kane z USA (Oregon). Výuka bude probíhat ve třídě 5.B od 7:30 do 11:30 a po obědě od 11:45 do 13:15 hodin. Ostatní páťáci budou spojeni a jejich výuka bude probíhat podle rozvrhu 5.A v této třídě.

18. 10. 2018 Procházka první republikou

Děkujeme všem rodičům, kteří pomohli svým dětem s přípravou stylového oblečení na Procházku první republikou. Moc jim to slušelo a celá akce se nám vydařila. Zároveň Vás všechny srdečně zveme u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky ve čtvrtek 25. 10. 2018 od 14:30 do 17:00 hodin na Den otevřených dveří spojený s prohlídkou expozic k projektovému dni Procházka první republikou.

13. 10. 2018 Procházka první republikou

Ve čtvrtek 18. 10. 2018 oslavíme 100. výročí založení Československé republiky projektovým dnem Procházka první republikou. Součástí dne bude stylové oblečení z tohoto období. Prosíme rodiče o podporu projektu a pomoc svým dětem s přípravou oděvu. Součástí dne bude soutěž o nejlepší kostým na 1. a 2. stupni. Inspirací může být prezentace, kterou najdete ZDE.

4. 10. 2018 Třídní schůzky

V úterý 9. 10. 2018 v 15 hodin se koná v jídelně školy plenární schůze SRPŠ. Po ní budou následovat třídní schůzky. Od 17 hodin proběhne ve sborovně školy společná schůze výboru SRPŠ a Školské rady.

26. 9. 2018 Pro rodiče prvňáčků

Tablo první třídy vyjde v příloze Mladé fronty dnes 12. října 2018.

23. 9. 2018 Technický jarmark

Ve čtvrtek 27. září 2018 se žáci osmé a deváté třídy zúčastní Technického jarmarku v Rožnově p.R. Odjedou sběrným autobusem v 8:15 hodin. Navštíví firmy  NXP SEMICONDUCTOR a  RETIGO. Předpokládaný návrat je v 10:30 hodin.

16. 9. 2018   Staré pověsti české

Ve čtvrtek 20. září 2018 se koná v čase 10:50 - 12:00 hodin ve Společenské domě U Pernických pro žáky 5. - 9. ročníku divadelní představení "Staré pověsti české".  Na vstupné vybíráme 40 Kč.

9. 9. 2018   Pozvánka na sportovní akci

Ve čtvrtek 13. září 2018 se koná v Rožmově p.R. v odpoledních hodinách Veletrh sportovních a volnočasových sktivit pro děti a mládež. Více informací najdete ZDE.

4. 9. 2018   Nefunkční telefony, plavecký výcvik

Do pátku tohoto týdne nebou fungovat telefony v kabinetu prvního stupně a v obou odděleních školní družiny. V případě potřeby volejte na číslo 571 751 881.

V pátek 7. září zahájí třídy 2., 4. a 5.A plavecký výcvik (každý pátek od 9:30 do 12:15 hodin). Cena deseti lekcí je 390 Kč, pro čtvrtou třídu je v rámci povinného plaveckého výcviku zdarma. Do čtvrtku 6. září je třeba odevzdat Prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti žáka. Pro výuku plavání musí mít žáci s sebou: plavky, ručník, mýdlo, šampon, malou svačinku - oplatek, banán, aj., případně plavecké brýle, neplavci kraťasy, tričko nebo plavky a nazouváky.

 

23. 8. 2018   Zahájení školního roku 2018/2019​

Nový školní rok zahájíme v pondělí 3. září 2018 tradičně v 7:30 hodin v kmenových třídách.  Potom se sejdeme v tělocvičně ke společnému slavnostnímu zahájení (předpokládané ukončení je v 9:30 hodin).

Informace od vedoucí školní jídelny:

Od ledna 2019 ruší Česká spořitelna sběrný účet, na který majitelé sporožirových účtů hradili stravné. Je proto potřeba, aby si tito plátci zřídili nový souhlas s inkasem pro č. účtu naší školy  4002433801/0100.

22. 8. 2018   Další informace

V úvodním týdnu: 

Užijte si pohodový závěr prázdnin!

 

28. 6. 2018

Nabídka pracovního místa

ZŠ Valašská Bystřice přijme pro školní rok 2018/2019 učitele/učitelku prvního stupně. 

Kontakty: 571 751 891, 571 751 881, zsvalbystrice@zsvb.cz

 

12. 6. 2018

Konkurz na místo ředitele/ředitelky školy​

Rada obce Valašská Bystřice vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Valašská Bystřice. Další informace najdete ZDE.

 

15. 4. 2018

Výsledky zápisu žáků do první třídy

Seznam žáků přijatých do první třídy školního roku 2018/2019 najdete ZDE.

 

9. 4. 2018

Rodičovské schůzky

V úterý 17. dubna 2018 zveme všechny rodiče na Plenární schůzi SRPŠ, která se bude konat od 15 hodin tradičně ve školní jídelně. Po ní  proběhnou v kmenových  třídách rodičovské schůzky.

 

18. 3. 2018

Zápis do první třídy

proběhne 5. dubna 2018 ve třídách "nového pavilonu". Přineste s sebou čitelně vyplněný:

Potřebné dokumenty nabízíme ke stažení:

Může se vám také sejít:

 

22. 2. 2018

Lyžařský výcvik

Vzhledem k dobrým klimatickým podmínkám a příznivým předpovědím počasí se uskuteční lyžařský výcvik pro žáky 5. a 7. třídy v termínu 26. 2. – 2. 3. 2018 v lyžařském Ski areálu Búřov.

 

7. 1. 2018

Vzpomínka na Vánoce​

Záznam z předvánočního vystoupení dětí "Betlémské zastavení" ve Společenském domě u Pernických shlédnete ZDE.

 

2. 1. 2018

Do nového roku 2018

přejeme všem našim žákům a rodičům pevné zdraví, hodně lásky, spokojenosti a pracovních úspěchů.

Šťastný nový rok!

 

29. 11. 2017

Zákaz používání mobilních zařízení

Na říjnovém Plenárním zasedání SRPŠ při ZŠ Valašská Bystřice se její členská základna a následně i její výbor a taktéž členové Školské rady ZŠ Valašská Bystřice rozhodli zakázat používání mobilních zařízení a to na základě předloženého dokumentu, který se stane součástí školního řádu naší školy. Předkládám tímto text, který jsem prezentoval na výše uvedeném zasedání.

OZNÁMENÍ

Oznamujeme žákům a  jejich zákonným zástupcům, že od     1. 12. 2017 platí úplný zákaz používání mobilních telefonů a podobných zařízení v budově školy a to v době vyučování. Žáci jsou pod pedagogickým dohledem, v případě nutnosti (nevolnost, zranění atd.) kontaktuje zákonné zástupce pracovník školy. I zákonný zástupce může své dítě dle potřeby kontaktovat přes vyučujícího, popř. vedení školy. Není tedy nutné mít jakékoliv mobilní zařízení v době přítomnosti žáka ve škole zapnuté. Pokud žák tento zákaz poruší, bude to posuzováno jako porušení školního řádu a řešeno dle pravidel pro udělování kázeňských opatření.
K tomuto rozhodnutí jsme přistoupili proto, že mnoho žáků soustředí svoji pozornost a energii právě na mobilní zařízení. My však chceme podporovat komunikaci mezi žáky, upevňovat sociální vazby. Také chceme zabránit  zneužívání těchto zařízení v době vyučování i o přestávkách (natáčení, focení, sociální sítě, zakázané webové stránky…..). Žáci by měli přestávky využívat k přípravě na vyučování, svačení, osobní hygieně. Toto opatření jsme projednali se členy výboru SRPŠ při ZŠ Valašská Bystřice i Školské rady ZŠ Val. Bystřice, kteří s tímto krokem souhlasili. Děkujeme za pochopení našeho zákazu a věříme, že tuto volbu všichni oceníme.

Snad jen k doplnění.. Tento navržený zákaz byl ředitelem školy projednán i na schůzce žákovského parlamentu složeného ze zástupců 5. – 9.  tříd, kteří s tímto taktéž souhlasili. Věřím, že nebude ničím, co naše děti-žáky omezí či zbrzdí v jejich dalším rozvoji a vývoji. Žáci i nadále mohou a smí nosit své mobilní telefony do školy, se souhlasem vyučujících je mohou použít ve výuce – jako zdroj hledaných a požadovaných informací. Při mimoškolních akcích jej taktéž mohou použít při kontaktu se svými zákonnými zástupci, např. v rámci výletů či soutěží pořádaných školou.

Uvidíme, co tento zákaz přinese, já pevně věřím, že jen vše dobré…

Mgr. Radek Halačka
ředitel ZŠ Valašská Bystřice

 

17. 11. 2017

Třídní schůzky

V úterý 21. 11. 2017 se konají třídní schůzky, sejdeme se od 15 hodin v kmenových třídách.

Podzimní sběr odpadů

V období 13. - 24. listopadu probíhá podzimní sběr drobných elektrospotřebičů, baterií a tonerů do tiskáren.

Co sbíráme: 

 Podpořte své děti ve sběru!

Sběrné nádoby jsou na tradičním místě v suterénu školy u schodiště. Vysloužilé mobily přineste do kabinetu matematiky.

 

8. 11. 2017 Návrh rozpočtu na rok 2018

Pod záložkou Dokumenty najdete návrh rozpočtu školy na rok 2018.

 

7. 10. 2017 Třídní schůzky

V úterý 10. října 2017 zveme všechny rodiče a příznivce školy na plenární schůzi SRPŠ, která začíná v 15 hodin v jídelně školy. Po jejím ukončení proběhnou třídní schůzky.

 

30. 9. 2017 Volba obědů

Od 2. října si můžete ve školní jídelně opět volit ze dvou obědů. Volbu můžete provést z tepla domova, využijte terminál školní jídelny přístupný z našich webových stránek pod záložkou Aktuality - Jídelníček.

 

19. 9. 2017 Běh za zdravím

V pátek 8. 9. 2017 se žáci naší školy zúčastnili už 27. ročníku Běhu za zdravím, který se konal v rožnovském parku. Na start závodu nastoupilo celkem 21 dívek a chlapců ze ZŠ Valašská Bystřice. V silné konkurenci škol z Rožnova a okolí se naše výprava rozhodně neztratila. 

Vítězkou kategorie nejmladších dívek se stala Valerie Fůsková (3. tř.). V kategorii nejmladších chlapců vybojoval 2. místo Jaroslav Mitáš (3. tř.) a 4. místo Šimon Fusek (2. tř.).

Michaela Měrková (7. tř.) dosáhla na 6. místo v kategorii starších dívek. Mezi nejstaršími chlapci bodovali osmáci Adam Machýček – 5. místo a Ondřej Měrka – 6. místo. Těsně pod stupni vítězů skončila mezi nejstaršími dívkami Hana Jelenovičová z osmé třídy (4. místo.).

Fotografie z této akce najdete pod záložkou Fotogalerie.

Všem zúčastněným běžcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme další sportovní úspěchy.

 

 

3. 9. 2017 Zahájeního školního roku 2017/2018

Nový školní rok zahájíme v pondělí 4. září 2017 v 7:30 hodin v kmenových třídách třídnickou hodinou. V devět hodin se sejdeme v tělocvičně školy ke společnému slavnostnímu zahájení. Předpokládaný konec je v 9:30 hodin. Stravování pro žáky začíná v úterý 5. září. Do nového školního roku přejeme všem našim žákům hodně štěstí, pohody a studijních úspěchů!