Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

21.11.2019 - 85. výročí založení školy

V pátek 15. listopadu jsme oslavili 85 let od zahájení výuky na naší škole. Toto jubileum jsme si ve škole připomínali besedami. Na prvním stupni se úkolu ujaly ,,pedagogické veteránky“ - paní učitelky Eva Pomklová a Růžena Michalíková. Tématem se staly vzpomínky na to, jak vypadal život ve škole a jak se v ní učilo za časů dávno minulých. Děti vnímaly vyprávění velmi pozorně a emotivně. Druhý stupeň se U Pernických účastnil přednášky a prezentace s dvěma hosty. Bývalý pan ředitel Jaromír Konečný se zaměřil na historii školství ve vesnici a spojoval ji se zajímavými údaji i kuriozitami. Tematicky odlišnou přednášku si připravil pan profesor Josef Janča, příbuzný prvního řídícího učitele naší školy Metoděje Cyrila Janči. Mluvil o pohnutých osudech svého strýce Metoděje spjatého s rodem Steinhardtů a o době, ve které žil a zasloužil se významnou měrou o vybudování naší školy. Prezentace byly proloženy čtenými ukázkami prací v rámci literární soutěže Škola očima našich prababiček, které příjemně osvěžily i pobavily. Po skončení besedy se žáci i hosté odebrali zpět do školy, kde po krátkých proslovech byla slavnostně odhalena pamětní deska na památku prvního ředitele školy Metoděje Cyrila Janči. Závěr umocnil zpěv učitelského sboru. Rozléhal se celou školou jako halekačky na horách v době našich prababiček. Celou akci hodnotíme jako skutečně zdařilou. Navštivte fotogalerii.

Zobrazit celý text

Virtuální prohlídka
Německý jazyk

VOLITELVÝ PŘEDMĚT PRO 7. - 9. ročník

PODSTATNÁ JMÉNA
Test – určování rodu
Vše o podstatných jménech v češtině
Členy v ČJ
PŘÍDAVNÁ JMÉNA
Výklad učiva v němčině
Vše o přídavných jménech v CJ
ZÁJMENA
Přehled učiva v ČJ
Vše o zájmenech v ČJ
ČÍSLOVKY
Vše o číslovkách v ČJ
SLOVESA
Výklad učiva o slovesech v němčině – přítomný čas
Výklad učiva o slovesech v němčině – přítomný čas
Výklad učiva - minulý čas
Časování pomocných sloves
Test
Vše o slovesech v ČJ
Trpný rod
Závislý infinitiv
Odlučitelné a neodlučitelné předpony
Silná a nepravidelná slovesa
PŘÍSLOVCE
Vše o příslovcích v ČJ
PŘEDLOŽKY
Výklad učiva v ČJ
Vše o předložkách v ČJ
Předložkové vazby se slovesy
SPOJKY
Test – das - dass
Vše o spojkách v ČJ
VĚTY
Test – tvorba otázek
Vedlejší věty
Slovosled ve větách

ZÁBAVA
Křížovky on-line
Hry
Hry v němčině
Texty v NJ
Online křížovky, …
Hry
Hry, křížovky...
Křížovky, hry..
SLOVNÍ ZÁSOBA
Procvičování německé výslovnosti
Zrádná slova
Roční období, měsíce, …
Země, města, obyvatelé, …
Slovní zásoba
Slovní zásoba v NJ
Zajímavosti o ČR v NJ
Bajky,pohádky,pravopis...
PROCVIČOVÁNÍ
Procvičování
Gramatika
Gramatika
Zvratná slovesa
Mluvnická učiva a testy
KE STAŽENÍ
Ke stažení
Produkty k zakoupení
Testy - přehled učiva
TESTY ONLINE
Zkrácený příklad přijímacích testů
Souhrn gramatiky, doplňování slov, přepis vět, hledání chyb...
Test - souhrn gramatiky
Doplňování vět
Test - skládání souvětí
Doplňování vět, souhrn gramatiky 1
Doplňování vět, souhrn gramatiky 2
Testy pro začátečníky i pokročilé
Test - souhrn učiva
Testy různých úrovní, křížovky
Testy - souhrn učiva (jirpa.cz)
Testy - gramatika, slovíčka
Test - souhrn učiva (akcent.cz)