Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

21.11.2019 - 85. výročí založení školy

V pátek 15. listopadu jsme oslavili 85 let od zahájení výuky na naší škole. Toto jubileum jsme si ve škole připomínali besedami. Na prvním stupni se úkolu ujaly ,,pedagogické veteránky“ - paní učitelky Eva Pomklová a Růžena Michalíková. Tématem se staly vzpomínky na to, jak vypadal život ve škole a jak se v ní učilo za časů dávno minulých. Děti vnímaly vyprávění velmi pozorně a emotivně. Druhý stupeň se U Pernických účastnil přednášky a prezentace s dvěma hosty. Bývalý pan ředitel Jaromír Konečný se zaměřil na historii školství ve vesnici a spojoval ji se zajímavými údaji i kuriozitami. Tematicky odlišnou přednášku si připravil pan profesor Josef Janča, příbuzný prvního řídícího učitele naší školy Metoděje Cyrila Janči. Mluvil o pohnutých osudech svého strýce Metoděje spjatého s rodem Steinhardtů a o době, ve které žil a zasloužil se významnou měrou o vybudování naší školy. Prezentace byly proloženy čtenými ukázkami prací v rámci literární soutěže Škola očima našich prababiček, které příjemně osvěžily i pobavily. Po skončení besedy se žáci i hosté odebrali zpět do školy, kde po krátkých proslovech byla slavnostně odhalena pamětní deska na památku prvního ředitele školy Metoděje Cyrila Janči. Závěr umocnil zpěv učitelského sboru. Rozléhal se celou školou jako halekačky na horách v době našich prababiček. Celou akci hodnotíme jako skutečně zdařilou. Navštivte fotogalerii.

Zobrazit celý text

Virtuální prohlídka
Dějepis

HISTORIE CELKOVĚ - PRAVĚK AŽ SOUČASNOST
On-line učebnice dějepisu, historické dokumenty, testy, časová přímka, pojmy
Učebnice dějepisu
Historie celkově
Historie celkově 2
Historie celkově 3
Pracovní listy, mapy
Učební texty
Prezentace
Obrazový materiál
Pracovní listy
Autentické výpovědi našich současníků
7 milionů naskenovaných stran textů periodik a monografií.
Audioarchiv pořadu Českého rozhlasu ve formátu MP3, historie od starověku po 90. léta 20. st.
Referáty a seminárky z historie
Historické mapy světa
Digitalizované mapy území Čech, Moravy a Slezska (vojenské mapování, stabilní katastr)
Staré a historické mapy Čech, Moravy a Slezska
Vládnoucí dynastie
Životopisy online
Životopisy
Dějiny
Prezentace...
Vojenství, řemesla, kdo byl kdo
Testy
Atlas dějin lidstva- interaktivní, anglicky
Časové osy, data, místa, osobnosti
Historické animace v angličtině
Rodokmeny, erby
Životopisy českých panovníků
Encyklopedie panovníků
Testy
Videa (Popularis ČT)
Videa (Dějiny udatného českého národa)
Výukové materiály, pracovní listy
Články o historii
Databáze referátů
Otázky, texty, obrázky
Historie České republiky
Obrázky k pověstem
Online test- stavební slohy v Praze
Praha fotografie
Langweilův model Prahy
Praha stověžatá video
Virtuální cestování po ČR
Historie omalovánky
Prezentace umění
Umělecké směry všech období
Testy- různé předměty
Války a vojenství
Hrady a zámky
Virtuální encyklopedie náboženství, filozofie a dalších humanitních obo

6. ROČNÍK
PRAVĚK
Obrázky pravěkých ještěrů
Pracovní listy
Archeologická naleziště
Archeologie a památky on-line (aktuality z archeologických bádání v ČR)
Charakteristika jednotlivých období
Historie osídlení a dějiny architektury
Učební skripta věnovaná pravěku a starověku
STAROVĚK
Prezentace
Dějiny Řecka a Říma
Testy
Dějiny Řecka a Říma
Starověká písma a jazyky
Historické mapy
Starověk
Starověké civilizace
Dějiny Starověku
Keltská Evropa
Antická mytologie - TV dokument
STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE
Dějiny
Dějiny
Testy
STAROVĚKÝ EGYPT
Dějiny Egypta
Dějiny Egypta
Dějiny Egypta
Dějiny Egypta
Dějiny Egypta
Dějiny Egypta
Bohové
Dějiny Egypta
Dějiny Egypta - slovensky
TV dokument
STAROVĚKÁ INDIE A ČÍNA
Dějiny Indie a Číny
Testy
STAROVĚKÉ ŘECKO
Dějiny Řecka
Dějiny Řecka
Další odkazy na dějiny Řecka
Dějiny Řecka
Dějiny Řecka
Řecká mytologie
Dějiny Řecka
Online testy
Dějiny Řecka
STAROVĚKÝ ŘÍM
Historie
Antická společnost
Starověký Řím ve 3D
Historie
Testy
Testy
Móda Říma
Starověký Řím: jednotlivá období, každodenní život, (anglicky)

7. ROČNÍK
STŘEDOVĚK
České a evropské středověké dějiny
Středověk
Středověk
Mapy Evropy
Johanka z Arku
Křížové výpravy
Vikingové
Byzanc
Franská říše
Sámova říše
Sámo
Sámova říše
Historie Uherska
Osmanská říše
Knihtisk
Internetový občasník věnovaný historii, rytíři
TV dokument
TV dokument
NÁBOŽENSTVÍ
Náboženství v období starověku a středověku
Křesťanství
VELKÁ MORAVA
Velkomoravská říše
Velkomoravská říše
Cyril a Metoděj
Památník Velké Moravy
Archeoskanzen v Modré
Velkomoravská říše
PŘEMYSLOVCI
Obrázky přemyslovský stát
Přemyslovci
Přemyslovci
Přemyslovci
Přemyslovci
Testy
Poslední Přemyslovci
TV dokument
LUCEMBURKOVÉ
Obrázky z vlády Lucemburků
Online test- Lucemburkové
Karel IV.
Jan Lucemburský
Jan Lucemburský
TV dokument
Lucemburkové
UMĚLECKÉ SMĚRY
Gotika v Čechách
Gotika
Umělecké směry
Gotika
Renesance
Renesance a humanismus
Renesance architektura
SLOVANÉ
Slované
Slované
Slované - pohanství
HUSITSVÍ
Obrázky husité
Jan Hus
Husité
Jan Hus (životopis)
Husitské muzeum
Husitské bitvy
Jan Žižka (životopis)
TŘICETILETÁ VÁLKA
Třicetiletá válka
Třicetiletá válka
Třicetiletá válka
J. A. Komenský

8. ROČNÍK
Novověk
Novověk
Války, bitvy
Osvícenství
Osvícenství
Osvícenství
Osvícenství, Napoleon
Francouzská revoluce
Novověk
Rakousko-Uhersko
Válka 1866
Karlův most-TV dokument
Historie a vznik Spojených států amerických
Kolekce digitalizovaných periodik a monografií z 19. a 20. století
Marie Terezie
Josef II.
České národní obrození
Umění novověku

9. ROČNÍK
Videoukázky moderních dějin
Průběh říjnové revoluce v Rusku 1917
Encyklopedický slovník českých dějin 1938 – 1945
Druhá světová válka (články, fotografie, …)
Web o druhé světové válce
Období studené války
Čs. armáda, opevnění
Bitvy- videa
Památník Lidice
Vojenská technika, strategie, války…
Prezidenti ČR v minulosti: životopis, charakteristika
Historie české armády (1918-92) a českých opevnění z let 1935-38
Druhá světová válka
Novodobé dějiny
Českoslovenští letci v Anglii za druhé světové války
Ležáky - TV dokument
Po roce 1989 - TV dokument
V. Havel - TV dokument
Paláce 1. republiky - TV dokument
Dějiny holocaustu: historická fakta, články, fotografie
Druhá světová válka, příběh Anny Frankové –průvodce pro studenty
Pohraničí bývalého Československa: texty, fotografie, audiovizuální nahrávky
Studená válka
Prohlášení Charty 77 – plné znění dokumentu
Listopad 1989 (texty, fotografie)
Dobové dokumenty, průkazy…