Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

21.11.2019 - 85. výročí založení školy

V pátek 15. listopadu jsme oslavili 85 let od zahájení výuky na naší škole. Toto jubileum jsme si ve škole připomínali besedami. Na prvním stupni se úkolu ujaly ,,pedagogické veteránky“ - paní učitelky Eva Pomklová a Růžena Michalíková. Tématem se staly vzpomínky na to, jak vypadal život ve škole a jak se v ní učilo za časů dávno minulých. Děti vnímaly vyprávění velmi pozorně a emotivně. Druhý stupeň se U Pernických účastnil přednášky a prezentace s dvěma hosty. Bývalý pan ředitel Jaromír Konečný se zaměřil na historii školství ve vesnici a spojoval ji se zajímavými údaji i kuriozitami. Tematicky odlišnou přednášku si připravil pan profesor Josef Janča, příbuzný prvního řídícího učitele naší školy Metoděje Cyrila Janči. Mluvil o pohnutých osudech svého strýce Metoděje spjatého s rodem Steinhardtů a o době, ve které žil a zasloužil se významnou měrou o vybudování naší školy. Prezentace byly proloženy čtenými ukázkami prací v rámci literární soutěže Škola očima našich prababiček, které příjemně osvěžily i pobavily. Po skončení besedy se žáci i hosté odebrali zpět do školy, kde po krátkých proslovech byla slavnostně odhalena pamětní deska na památku prvního ředitele školy Metoděje Cyrila Janči. Závěr umocnil zpěv učitelského sboru. Rozléhal se celou školou jako halekačky na horách v době našich prababiček. Celou akci hodnotíme jako skutečně zdařilou. Navštivte fotogalerii.

Zobrazit celý text

Virtuální prohlídka
Vlastivěda
PŘÍCHOD SLOVANŮ NA NAŠE ÚZEMÍ
Mapka původního osídlení Slovanů
První státní útvary Slovanů na našem území
Slované – náboženství
Západní Slované – mapa rozšíření
Češi – základní údaje
Moravané – základní údaje
Slezané – základní údaje
Západní Slované – pohřební předkřesťanské zvyky
Příchod Slovanů
První slovanská sídliště
Předslovanské osídlení našich zemí
Počátky slovanského osídlení
LOVCI MAMUTŮ
Lovci mamutů
Mamut
Co neandrtálci lovili
Lovci mamutů
Lovci mamutů
Lovci mamutů na území dnešního Ústí nad Labem
Co vařili neandrtálci? –časopis ABC
Obydlí neandrtálců - obrázek
Mamut a neandrtálský lovec – obrázek
Zánik mamutů
VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE
Přehled a mapa
Konstantin a Metoděj
Přehled
Sámova říše a Velkomoravská říše
Předled
Portréty velkomoravských panovníků
Přehled a ukázka jazyka
Přehled
Umění a architektura
Mapa
Video-velkomoravský chorál
PRVNÍ PŘEMYSLOVCI
První Přemyslovci
Stručné dějiny vlády Přemyslovců
Historická data
Přemyslovci
Stručná historie
První Přemyslovci
Sídlo prvních Přemyslovců
Jak Přemyslovci umírali
Video
Video-Hospodine pomiluj
POSLEDNÍ PŘEMYSLOVCI
Souhrn
Přehled
Souhrn
Testy k učivu
13.století-souhrn
Poslední Přemyslovci-charakteristika
Václav III.
Manželky Přemysla Otakara II.
Vražda Václava III.
Učební text
Královská města
Královská města
Města ve středověku
Hrady
český groš
KAREL IV.
Životopis
Životopis
Životopis
Stavební činnost
Stavební činnost
Životopis
Vývoj hradů
Karlův most
Katedrála sv. Víta
Staroměstská věž
Karlova universita
Přehled
Stavební činnost
Stavební činnost
Životopis
Vlastní životopis
Hrad Karlštejn
Korunovační klenoty
Jan Lucemburský- otec Karla IV.
Doba Karla IV.
Fotoalbum
Fotoalbum - stavby
Video
Královský průvod - video
Video-Kdož sú boží bojovníci
Rekonstrukce hradů II. – video
Rekonstrukce hradů I.- video
Středověká hudba - video
Rytíři, zbroj a bitvy – video
Karlštejn –video
SOUHRNNÁ HISTORIE
Video-česká historie v angličtině
Česká historie letem světem - video
Čeští králové - video
Mapy- video
Rozhovor o středověku
Odívání
JAN HUS
Životopis
Životopis a dílo
Životopis
J.Hus – video – kázání
upálení J.Husa – video
Životopis
Citáty Jana Husa
Podrobný životopis
Popis popravy
Životopis
HUSITÉ
Obecné informace
Bitvy a tažení
Husitské válečnictví
Vojenské jednotky
Výzbroj husitů
Stručná historie
Historie
Stručná historie
Historie v heslech
Přehled v datech
Netradiční pohled
Husité – video
Obrazy, rytiny
Bitva – video
JAN ŽÍŽKA
Životopis
Stručný životopis
Životopis
Podrobný životopis
Zajímavosti
Bitva u Sudoměře - video
JAN ÁMOS KOMENSKÝ
Životopis
Životopis a dílo
Životopis
Stručný životopis
Citáty
Portrét
T.G. MASARYK
Životopis
Životopis, dílo - podrobně
Životopis
Životopis
Dobový film - video
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA
Stručný výklad
Přehled událostí
Stručný vývoj událostí
Video
Stručný vývoj
Video-1917
Rok 1914
Prezentace
Češi ve válce - video
Legionáři – video
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
Přehled událostí
Podrobný přehled událostí
Fotografie
Přehled událostí
Podrobnější informace
Stručná historie
Video – život na frontě
Video – přehled událostí
Osvětim
Stalingrad-video
Stalingrad-video
Normandie-video
Video
Sovětská píseň-video
Oslavy v Rusku-video
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
Přehled
Přehled
RENESANCE
Přehled
Referát
Renesance a humanismus
Architektura
Podrobný přehled
FEUDALISMUS
Přehled
Přehled
Základní informace
OSVÍCENSKÉ REFORMY
Stručný přehled
Josefínské reformy
Reformy
Josef II.
NÁRODNÍ OBROZENÍ
Přehled
Základní informace
Referát
ROK 1848
Evropa
Přehled
V Čechách
Přehled
OKUPACE 1939
Protektorát Čechy a Morava
ČSR za okupace
Video-dokument
OKUPACE 1968
Přehled
Oběti okupace
Fotografie
Video
Video
K.Kryl
Píseň
K.Kryl
NÁSTUP KOMUNISMU
Únor 1948
Přehled událostí
Přehled