Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

28.6.2020 - Poslední školní den

V úterý 30. června v 7:30 hodin si mohou přijít přebrat vysvědčení společně se svojí třídou i žáci, kteří zůstali doma na online výuce. V takovém případě musí přinést Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Formulář najdete ZDE . Třídnická hodina s předáním vysvědčení bude zakončena v 8:15 hodin tak, aby žáci mohli odjet autobusy kolem půl deváté. Z tohoto důvodu školní jídelna pro žáky nevaří obědy a školní družiny již nebudou v provozu.

                    Zobrazit celý text

 

Virtuální prohlídka
Matematika – 1. ročník
Učivo 1. ročníku souhrnně
NUMERACE
Pracovní list číselná řada do 10
Prac. list, spojovačka Velikonoce, číselná řada do 25
Prac. list, spojovačka do 25
Počítání předmětů, hra
Počítání předmětů, hra
počítání předmětů,hra
Číselné pexeso, hra
Počítání předmětů, hra
Sázení semínek, hra,počítání semínek
Doplňování číslic do číselné řady
Pracovní listy pro předškoláky(logika, psaní číslic apod)
PROCVIČOVÁNÍ
Pracovní list +,- do 10 - č.1
Pracovní list +,- do 10 - č.2
Pracovní list +,- do 10 - č.3
Pracovní list +,- do 10 - č.4
Pracovní list +,- do 10 - č.5
Pracovní list +,- do 10 - č.6
Pracovní list +,- do 10 - č.7
Pracovní list +,- do 10 - č.8
Pexeso na +,- do 10
Dolpňování výsledků +,- do 20, i s přechodem desítky
Pexeso odčítání
Hra, najdi 2 čísla se součtem 10
Hra, +,- do 20
Hra, sestavování příkladů ze tří číslic
Hra, +,- do 20
Hra, +, - pomocí obrázků
Hra, +,- do 20
Hra, +,- do 20, spojování výsledků
Prezentace procvičování +,- do 10
Prezentace procvičování +,- do 20, matematické řetězce
Prezentace procvičování +,- do 20
Hra, +,- do 20
Hra, +,- do 10
Hra, +,- do 10
Hra, +,- do 20
 
2. ročník
Učivo 2. ročníku souhrnně
NUMERACE
Hra - počítání do 30
PracOvní list, číselná řada do 55
Pracovní list, +,-, násobení
Pracovní list, číselná řada do 105
NÁSOBILKA
Pracovní list, násobilka dvou
Pracovní list, násobilka tří
Doplňování výsledků - hra
Pexeso, násobilka
Pexeso, dělení
Hra - násobilka 2, 3,4,5,6,7, 8, 9,10
PROCVIČOVÁNÍ
Sčítání dvojciferných čísel - hra
Hra - skákající žabka, +,- dvojciferných čísel
Hra, robot, výběr z nabízených výsledků, různé úrovně obtížnosti
 
3. ročník
Učivo 3. ročníku souhrnně
NÁSOBILKA
Pracovní list, násobilka do 4
Pracovní list, násobilka do 5
Pracovní list, násobilka do 6
Násobilka jednociferných čísel
Dělení v oboru násobilky - hra
Dělení v oboru násobilky - hra s krokodýlem
PROCVIČOVÁNÍ
Pracovní list +,-,násobení
Pracovní list +,-,násobení
Pracovní list +,- do 100
Pracovní list +,- do 100
Pracovní list +,- do 10
Hra - vyhledávání správných výsledků, různé úrovně obtížnosti
Hra, +,-, vyhledávání správných výsledků, různé úrovně obtížnosti
Hra, +,-, různé úrovně
 
4.- 5.ročník
Učivo 4. ročníku souhrnně
Učivo 5. ročníku souhrnně
DESETINNÁ ČÍSLA
Desetinná čísla
Sčítání
Zaokrouhlování
ZLOMKY
Zlomky
Porovnání zlomků
PŘEVODY JEDNOTEK
Jednotky hmotnosti
Opakování jednotek hmotnosti
Jednotky délky
ŘÍMSKÉ ČÉSLICE
Římské číslice
MALÁ NÁSOBILKA
Pracovní list, +,-, násobilka
Hra - dělení se zbytkem
Žabičky
Kočičí násobilka
Klauni
Shrek
Nejmenší společný násobek
NÁSOBENÍ
Písemné násobení
Násobení mimo obor násobilky
Příklady typu 3x24
Příklady typu 4x60
Velká násobilka
DĚLENÍ
Písemné dělení
Dělení se zbytkem
Písemné dělení se zbytkem
Dělení se zbytkem
Dělení beze zbytku
SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ
Sčítání, odčítání 0-1000
Sčítání, odčítání 0-1000
Sčítání do tisíce
ZAOKROUHLOVÁNÍ
Zaokrouhlování
Zaokrouhlování desetinných čísel
ROVNICE
Rovnice
Rovnice
SLOVNÍ ÚLOHY
Slovní úlohy
Slovní úlohy na sčítání, odčítání
Slovní úlohy na násobení, dělení
GEOMETRIE
Opakovací test z geometrie
Střed úsečky-návod
Sestrojení trojúhelníku(sss) - návod
Osa úsečky-návod
Sestrojení čtverce - návod
Sestrojení obdélníkU - návod
Kružnice opsaná-návod
OBVODY A OBSAHY OBRAZCŮ
Obvod čtverce
Obsah čtverce
Obsah obdélníku
Obvod obdélníku
OSTATNÍ
Matematické řetězce
Příklady s kontrolou
Zábavná matematika