Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín
756 27 Valašská Bystřice 360

IČO: 48773689
ID datové schránky: 24dabpx


Novinky

21.11.2019 - 85. výročí založení školy

V pátek 15. listopadu jsme oslavili 85 let od zahájení výuky na naší škole. Toto jubileum jsme si ve škole připomínali besedami. Na prvním stupni se úkolu ujaly ,,pedagogické veteránky“ - paní učitelky Eva Pomklová a Růžena Michalíková. Tématem se staly vzpomínky na to, jak vypadal život ve škole a jak se v ní učilo za časů dávno minulých. Děti vnímaly vyprávění velmi pozorně a emotivně. Druhý stupeň se U Pernických účastnil přednášky a prezentace s dvěma hosty. Bývalý pan ředitel Jaromír Konečný se zaměřil na historii školství ve vesnici a spojoval ji se zajímavými údaji i kuriozitami. Tematicky odlišnou přednášku si připravil pan profesor Josef Janča, příbuzný prvního řídícího učitele naší školy Metoděje Cyrila Janči. Mluvil o pohnutých osudech svého strýce Metoděje spjatého s rodem Steinhardtů a o době, ve které žil a zasloužil se významnou měrou o vybudování naší školy. Prezentace byly proloženy čtenými ukázkami prací v rámci literární soutěže Škola očima našich prababiček, které příjemně osvěžily i pobavily. Po skončení besedy se žáci i hosté odebrali zpět do školy, kde po krátkých proslovech byla slavnostně odhalena pamětní deska na památku prvního ředitele školy Metoděje Cyrila Janči. Závěr umocnil zpěv učitelského sboru. Rozléhal se celou školou jako halekačky na horách v době našich prababiček. Celou akci hodnotíme jako skutečně zdařilou. Navštivte fotogalerii.

Zobrazit celý text

Virtuální prohlídka
Matematika – 1. ročník
Učivo 1. ročníku souhrnně
NUMERACE
Pracovní list číselná řada do 10
Prac. list, spojovačka Velikonoce, číselná řada do 25
Prac. list, spojovačka do 25
Počítání předmětů, hra
Počítání předmětů, hra
počítání předmětů,hra
Číselné pexeso, hra
Počítání předmětů, hra
Sázení semínek, hra,počítání semínek
Doplňování číslic do číselné řady
Pracovní listy pro předškoláky(logika, psaní číslic apod)
PROCVIČOVÁNÍ
Pracovní list +,- do 10 - č.1
Pracovní list +,- do 10 - č.2
Pracovní list +,- do 10 - č.3
Pracovní list +,- do 10 - č.4
Pracovní list +,- do 10 - č.5
Pracovní list +,- do 10 - č.6
Pracovní list +,- do 10 - č.7
Pracovní list +,- do 10 - č.8
Pexeso na +,- do 10
Dolpňování výsledků +,- do 20, i s přechodem desítky
Pexeso odčítání
Hra, najdi 2 čísla se součtem 10
Hra, +,- do 20
Hra, sestavování příkladů ze tří číslic
Hra, +,- do 20
Hra, +, - pomocí obrázků
Hra, +,- do 20
Hra, +,- do 20, spojování výsledků
Prezentace procvičování +,- do 10
Prezentace procvičování +,- do 20, matematické řetězce
Prezentace procvičování +,- do 20
Hra, +,- do 20
Hra, +,- do 10
Hra, +,- do 10
Hra, +,- do 20
 
2. ročník
Učivo 2. ročníku souhrnně
NUMERACE
Hra - počítání do 30
PracOvní list, číselná řada do 55
Pracovní list, +,-, násobení
Pracovní list, číselná řada do 105
NÁSOBILKA
Pracovní list, násobilka dvou
Pracovní list, násobilka tří
Doplňování výsledků - hra
Pexeso, násobilka
Pexeso, dělení
Hra - násobilka 2, 3,4,5,6,7, 8, 9,10
PROCVIČOVÁNÍ
Sčítání dvojciferných čísel - hra
Hra - skákající žabka, +,- dvojciferných čísel
Hra, robot, výběr z nabízených výsledků, různé úrovně obtížnosti
 
3. ročník
Učivo 3. ročníku souhrnně
NÁSOBILKA
Pracovní list, násobilka do 4
Pracovní list, násobilka do 5
Pracovní list, násobilka do 6
Násobilka jednociferných čísel
Dělení v oboru násobilky - hra
Dělení v oboru násobilky - hra s krokodýlem
PROCVIČOVÁNÍ
Pracovní list +,-,násobení
Pracovní list +,-,násobení
Pracovní list +,- do 100
Pracovní list +,- do 100
Pracovní list +,- do 10
Hra - vyhledávání správných výsledků, různé úrovně obtížnosti
Hra, +,-, vyhledávání správných výsledků, různé úrovně obtížnosti
Hra, +,-, různé úrovně
 
4.- 5.ročník
Učivo 4. ročníku souhrnně
Učivo 5. ročníku souhrnně
DESETINNÁ ČÍSLA
Desetinná čísla
Sčítání
Zaokrouhlování
ZLOMKY
Zlomky
Porovnání zlomků
PŘEVODY JEDNOTEK
Jednotky hmotnosti
Opakování jednotek hmotnosti
Jednotky délky
ŘÍMSKÉ ČÉSLICE
Římské číslice
MALÁ NÁSOBILKA
Pracovní list, +,-, násobilka
Hra - dělení se zbytkem
Žabičky
Kočičí násobilka
Klauni
Shrek
Nejmenší společný násobek
NÁSOBENÍ
Písemné násobení
Násobení mimo obor násobilky
Příklady typu 3x24
Příklady typu 4x60
Velká násobilka
DĚLENÍ
Písemné dělení
Dělení se zbytkem
Písemné dělení se zbytkem
Dělení se zbytkem
Dělení beze zbytku
SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ
Sčítání, odčítání 0-1000
Sčítání, odčítání 0-1000
Sčítání do tisíce
ZAOKROUHLOVÁNÍ
Zaokrouhlování
Zaokrouhlování desetinných čísel
ROVNICE
Rovnice
Rovnice
SLOVNÍ ÚLOHY
Slovní úlohy
Slovní úlohy na sčítání, odčítání
Slovní úlohy na násobení, dělení
GEOMETRIE
Opakovací test z geometrie
Střed úsečky-návod
Sestrojení trojúhelníku(sss) - návod
Osa úsečky-návod
Sestrojení čtverce - návod
Sestrojení obdélníkU - návod
Kružnice opsaná-návod
OBVODY A OBSAHY OBRAZCŮ
Obvod čtverce
Obsah čtverce
Obsah obdélníku
Obvod obdélníku
OSTATNÍ
Matematické řetězce
Příklady s kontrolou
Zábavná matematika